Prezentare departament

Departamentul de Științe Socio-Umane (DSSU) al Universității Creștine Partium (UCP) funcționează din anul universitar 2016/2017, integrând personalul didactic și specializările departamentelor de Științe Sociale, Filosofie și Științe ale Culturii și Teologie, toate desființate în 2016. Specializarea Pedagogia învățământului primar și preșcolar a fost transferat la DSSU în urma transformării Departamentului Psihopedagogic în Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic.

DSSU, care aparține Facultății de Științe Economice și Sociale, găzduiește trei programe de licență și un program de masterat:

  • Pedagogia învățământului primar și preșcolar (licență)
  • Asistență socială (licență)
  • Sociologie (licență)
  • Politici sociale europene (masterat)

Cadrele didactice titulare ale departamentului sunt doctori, profesioniști cu prestigiu în mediul academic și la nivelul comunității locale. Din cei 14 profesori titulari trei sunt conferențiari și cinci au rang de profesor universitar, mulți dintre ei sunt conducători de doctorat în diverse școli doctorale din România și Ungaria.

Cercetarea este un domeniu prioritar al DSSU, membri colectivului au participat în numeroase cercetări internaționale și naționale, sociologii din cadrul departamentului sunt colaboratori permanenți ai Centrului de Excelență și Orientare în Carieră al universității, derulând diverse cercetări aplicative. DSSU realizează importante proiecte didactice și educaționale, cu precădere în domeniul pedagogia învățământului primar și de grădiniță.

Din 2019 februarie șeful Departamentului de Științe Socio-Umane este lect. dr. Levente Székedi, fiind ajutat de lect. dr. Rita Pásztor (adjunct) și lect. dr. Katalin Gál (secretat științific), cei trei formând consiliul departamentului.