Documente

Documentele oficiale ale departamentului

Documente (2020)

Plan operațional pe anul 2020, Plan privind cercetarea științifică pe anul universitar 2019-2020

Documente (2019)

Strategia de cercetare științifică 2019-2023

Documente (2018)

Plan de cercetare 2018-2019, Plan operațional 2018, Raport activitate științifică pe anul 2018

Documente (2017)

Plan strategic 2017-2020, Raport activitate științifică pe anul 2017

Documente (2016)

Plan operațional pe 2016-2017, Raport activitate științifică pe anul 2016