Szociális Munka Szak pályázati kiírása középiskolás diákok számára

Mese, novella vagy elbeszélés társadalmi problémákat feldolgozó témakörben, amelynek főszereplői:

  •   iskolai bántalmazásnak kitett tanulók, szegénységgel, nehézségekkel küszködő emberek, hajléktalanok, munkanélküliek, különböző fogyatékossággal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek, hátrányos helyzetű családokban élő gyerekek és fiatalok, időskorúak, árvák.

A PKE Humántudományi Tanszékének Szociális Munka képzése meghirdeti pályázatát a 9-12 osztályos középiskolás diákok számára olyan elbeszélés, novella vagy mese megírására, amelynek főszereplői mindennapjaik során beilleszkedési nehézségekkel, gondokkal szembesülnek.  Olyan emberekről várjuk a mesébe vagy elbeszélésbe ágyazott történeteket, akik az említett sajátos helyzetüknél fogva kerültek/vagy nem kerültek a figyelem középpontjába, akiknek a sorsa valamiképpen megragadott és foglalkoztatott, akiknek a helyzetén szívesen változtattatok volna.    

  • Formai követelmények:
  • 12-es betűméret, 1,5-ös sortávolság, legfeljebb 11.000 karakter terjedelmű történet
  • Pályázók köre: romániai és más országbeli magyar anyanyelvű 9-12 osztályos tanulók
  • A pályázatot a következő  e-mail címre kérjük beküldeni :  atarsadalom@gmail.com ,  a tárgynál kérjük feltüntetni: Történetem a társadalomról
  • Benyújtási határidő 2017. április 7.
  • A legjobban kidolgozott történeteket díjazzuk az alábbi szempontok szerint: felépítettség, stílus, a téma eredeti feldolgozása, karakterábrázolás, a következő rangsorolásban:
  • I. helyezett: 250 lej
  • II. helyezett: 200 lej
  • III. helyezett: 150 lej

Eredményhirdetés időpontja és helye: 2017. április 11., Partiumi Keresztény Egyetem Nyílt Napja.

Htt

forrás: www.partium.ro