SITTI-KRE Lelkésztovábbképző-tanfolyam

Gyülekezetépítésről, gyülekezetszervezésről tanulhattak a lelkészek

A Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület idén is megszervezte a lelkész-továbbképzőt. Pálfi József Nagyvárad-réti lelkipásztor, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora szervezésében igazán színvonalas, hasznos és gyakorlati előadásokat hallgathatott az a mintegy harminc lelkipásztor, aki jelentkezett a programokra.

Img 1091

2016. szeptember 19. és 21. között nem csupán előadásokat hallgathattak a lelkipásztorok, hanem saját tapasztalataikat hozva meg is beszélhették a gyülekezetépítés széles palettáján adódó témákat.

Első napon Dr. Szabó Lajos a gyülekezetszervezés, gyülekezetépítés evangélikus hangsúlypontjait hozta, Sebestyén Ottó a római katolikust, Ménesi Miklós a reformátust míg Steiner József a baptista hangsúlypontokat taglalta, de ökumenikus hangulatban telt az előadásokat követő fórumbeszélgetést, kiemelve a közös célt: Krisztushoz vonzani az embereket.

Dr. Bagdy Emőke a magyar klinikai pszichológia legjelentősebb alkotó személyisége a hit, remény, szeretet és megbocsátás pszichológiáját taglalta szakszerűen, érdekfeszítően. Rengeteg hasznos információt „töltöttek le” a szeretettel közölt előadásából a lelkészek.

Illés Dávid Budapestről érkezve a csoportmunka lehetőségeit tárta a hallgatóság elé. Az ifjúsági munkáról, annak lehetőségeiről, korlátairól, nehézségeiről Szontágh Szabolcs, Magyarországi Zsinati Hivatal ifjúsági irodavezetője és György András felvidéki református lelkész beszélt, nem elhallgatva a tapasztalatokból adódó sikereket és kudarcokat.

Dr. Békefy Lajos a keresztényüldözés rövid históriájáról beszélt, Jézustól napjainkig, a budapesti kínai református misszióról Xingkai nevű misszionárius szólt, Antal János tolmácsolásában.  

Rengeteget tanulhattak a három nap alatt a jelenlevő lelkipásztorok, ugyanakkor látókörük is tágult.

Szöveg és kép: Rácz Ervin lelkipásztor

forrás: www.refszatmar.eu

Img 0896Img 0899Img 0919Img 0921Img 0928Img 0932Img 0935Img 0938Img 0940Img 0941Img 0943Img 0949Img 0955Img 0957Img 0963Img 0967Img 0968Img 0970Img 0972Img 0975Img 0982Img 0983Img 0985Img 0987Img 0988Img 0991Img 1000Img 1003Img 1009Img 1012Img 1016Img 1019Img 1022Img 1026Img 1032Img 1036Img 1038Img 1041Img 1044Img 1068Img 1072Img 1080Img 1082Img 1084Img 1089Img 1100Img 1102Img 1104Img 1106Img 1110

forrás: teologia.partium.ro