Kálvini vonások a magyarok lelki arcán

A 2014 november 20-22. között, a Teológia Tanszék által szervezett nemzetközi teológiai konferencia előadásainak gyüjteménye. 

Fullsizerender

A Hatvani István Teológiai Kutatóintézet, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Partium Kiadó közös gondozásában jelent meg az idei esztendőben Dr. Pálfi József szerkesztésében a 2014. november 20-22 között megtartott nemzetközi teológiai konferencia előadásainak anyaga. A 378 oldalas kötet 23 előadást tartalmaz, amelyek közül 2 francia, 1 német, 1 román nyelvű. A neves előadók-szerzők a következők: Somogyi Márta, Mihai Androne, Bujtás László Zsigmond, Eberhard Busch, Forró Enikő, Füsti-Milnár Szilveszter, Gaál Botond, Geréb Zsolt, Hegyi Ádám, Hermán M. János, Horváth Erzsébet, Huszár Pál, Juhász Tamás, Koncz Gábor, Kónya Péter, Kónya Annamária, Kovács Ábrahám, Lukács Olga, Magyar Balázs Dávid, Daniel Neeser, Papp György, Pálfi József, Tőkés László. 

A kötetben helyet kapott Balog Zoltánnak miniszternek, Herman Selderhuis és Jan-Andrea Bernard professzoroknak üdvözlő levele, Ősz Sándor Előd Kálvin János Genfi kátéjának bemutatója, valamint egy részletes beszámoló a konferencia eseményeiről, melynek szerzője Kulcsár Árpád. 

A Partiumi  Keresztény Egyetem oktatói közül Dr. Forró Enikő (Filozófia és Kultúratudományi tanszék), Dr. Pálfi József és Dr. Kovács Ábrahám, valamint Drs. Kulcsár Árpád (Teológiai tudományok tanszék) írásai olvashatók a kötetben, valamint egyetemünk korábbi oktatói: Dr. Hermán M. János és D.Dr. Geréb Zsolt tanulmányai.

A kötet előszava:

"A svájci reformáció egyik alapvetője Kálvin János, akinek a születése 500. és a halála 450. évfordulója kapcsán emlékezünk, bennünket is arra késztetett, hogy a 2009-2014 közötti időszakban, ebből a világméretű rendezvénysorozatból semmiképpen se maradjunk ki. Városunkban, Nagyváradon a reformáció már a 16. század 40-50-es éveiben gyökeret vert. A szisztematikus és következetes munkának köszönhetően erős, öntudatos és jól szervezett református egyház jött létre, amely az elkövetkező évtizedekben a dinamikus hullámban érkező felekezeti polémiák küzdelemsorozatából győztesen került ki.  A lépésről-lépésre szervezett egyház mellett, a helyi reformáció vezetői egy folyamatosan fejlődő színvonalas iskolát hoztak létre, amely 103 esztendőn keresztül működött és a triviális partikula szintjéről, főiskolává - a schola illustris - szintjére fejlődőtt az 1660-as elpusztításáig. 

Az első bő száz esztendő élete és követekezetes munkája nyújtott garanciát arra, hogy a város, az egyház és az iskola teljes megszűnte után mintegy 124 esztendő múlva ismét talpra állhatott és másodszor is képes volt a református reformációra. A kálvini tanok mélyen beleivódtak Várad és annak kisugárzásaképpen a környékbeliek szellemi lelki világába, és alakították sorsformáló módon Biharország református életét.

A konferencián elhangzott magas szintű tudományos előadásokkal, a Genfi Káté reprint kiadásával, illetve a jelen kötettel, és a szinvonalas művészi produkciókkal kívántunk tisztelegni az alapvető előd és annak korát követő utódok előtt.

Illesse köszönet az előadókat, a résztvevőket és szervezőket, a kiadót, különösképpen pedig az irányító munkát,  a következetes és lelkiismeretes szolgálatot végző Dr. Hermán M. János testvérünket. 

Soli Deo Gloria."

 

forrás: teologia.partium.ro