Az ókori keresztyén világ III.

"Az ókori egyház eszkatológiai vetületei" címmel jelent meg a Patmosz könyvtár a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet kiadványsorozatának III. kötete, melyben drs. Kulcsár Árpád óraadó tanár "Az egyház az apokaliptikus idókben" c. tanulmányával képviselte a Partiumi Keresztény Egyetemet. 

Patmosz konyvtarA sorozat célja az Intézet kutatási profiljába illeszkedő szaktudományos monográfiák, tanulmánykötetek és konferencia-kiadványok megjelentetése a területen mozgó hazai szakemberek tollából, valamint fontosnak tartja vonatkozó forrásművek magyar nyelvű kiadását, külföldi szaktudományos munkák magyar nyelvre való fordítását elősegíteni, publikálását felvállalni. 

Részlet az előszóból: 

"Ebben a kötetben olyan tanulmányokat közlünk, amelyek eretetileg a Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet által szervezett nemzetközi konferencián hangzottak el 2016. május 6-án a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen, hiszen a résztvevők különböző országok polgáraiként voltak jelen. Magyarországon kívül örömmel fogadtuk körünkben a szlovákiai, erdélyi és kárpátaljai hallgatókat is, akik mint graduális vagy távtanulók végzik a DRHE megfelelő kurzusait.

Mivel a konferencia szervezése már szinte hagyományosan az ókori kresztyén világ témakörében zajlott (immár 3. alkalommal), ehhez a témához kapcsolódtak az előadások is, amelyek specifikusabb címet kaptak: az ókori egyház eszkatológiai vetületei. Ez a cím elárulja, milyen irányúltságuak voltak az előadások, és milyen irányban halad most a Patmosz kutatás."

Dr. Peres Imre,

tanészkvezető egyetemi tanár 

 

A tartalomból: 

FŐELŐADÁSOK

- Peres Imre: A megváltottak apokaliptikus száma

- Németh Áron: Eszkatológiai "újrahasznosítás." Zsolt 72-Ézs 60-Zsolt 17-Jel 21 

- Szopó Ferenc: Az eszkatológiai végítélet

- Drenkó Zoltán: "Mindennek a vége pedig már közel van..."

DOKTORANDUSZ ELŐADÁSOK

- Ledán M. István: Az álom és alvás mint a halál attribútumai a görög sírfeliratokban

- Szatmári Elemér: A jeruzsálemi ősgyülekezet eszkatológiája

- Peleskey Miklós Péter: Az időre vonatkozó kifejezések az újszövetségi görögben

- Fenyvesi Péter Pál: Prezentikus eszkatológia János evangéliumában

- Balla Péter: Pál törvényfogalmának használata a "Tórától az eszkatológiáig"

- Egeresi Gábor: Eszkatológiai motívumok a Galata levélben

- Orémus Zoltán: A feltámadás rendje az 1Thessz 4, 15-17 alapján

- Bacsó Benjámin: A hét gyülekezet történetisége

- Kulcsár Árpád: Az egyház az apokaliptikus időkben

HALLGATÓI ELŐADÁSOK

- Sebők János, ifj: Görög-római sírfeliratok túlvilági képzetei

- Seres Annamária: Otthontalanság és otthonkeresés a Zsidókhoz írt levélben

- Kallós Lilla: Ábrahám kebele mint eszkatológai üdvhely

- Bozsoky Jonathán Benjámin: Harmageddón

- Hollósi István: Az Antikrisztus száma: 666

- Mercz Sándor: Az elragadtatásról

ZÁRSZÓ

- Peres Imre: Az ókori egyház eszaktológiai vetületei

ISBN 978-963-8429-89-6

forrás: teologia.partium.ro