Adventi várakozás

A Teológiai Tudományok Tanszék Református Szociális Teológia (Diakónia) I és II éves hallgatói, évfolyamfelelős tanárai, a tanszék oktatói gyültek össze december 17-én a tanszéken, hogy megéljék az adventi közösséget. 

advent02 width

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület részéről Vincéné Pálfi Judit, Nagyvárad-Csillagvársoi lelkipásztor, egyházkerületi missziói előadó szólt, Isten igéjét tolmácsolva a Tanszék diákjainak, tanárainak. "Ne féljetek!" - hangzott az evangéliumi biztatás az igemagyarázatban, Lk 2, 8-14 alapján.

Az oktatók részéről drd. Pásztor Rita és drd. Kulcsár Árpád lelkipásztor, évfolyamfelelős tanárok szóltak a diákokhoz. Az együttlét szeretetvendégséggel zárult. 

forrás: teologia.partium.ro