Pásztor Rita Gizella, Dr.

lector, director adjunct departament
pasztor.rita@partium.ro

Descărcare CV: cv-ro-pasztor-rita.pdf
Publicații: Listă actualizată (ian 2019)
Pr
Experiență profesională
Perioada Poziție Loc de muncă
2009-actual Lector universitar Universitatea Creștină Partium, Oradea

Activități didactice și de cercetare

2010-2010 Consultant Fundaţia Ruhama, Oradea

Standardizarea intervențiilor oferite în serviciile sociale, prin consultarea prealabilă a furnizorilor de servicii sociale publici și privați​​

2009-2009 Consultant social Asociația Zona Metropolitană, Oradea
 • Activitate de cercetare și de consultanță sociale, în domeniul dezvoltării metropolitene și transfrontaliere
 • Analiza și evaluarea nevoilor beneficiarilor în domeniul sociale
 • Identificarea resurselor de finanțare pentru dezvoltarea sistemului de protecție sociale, eficiente, care răspund nevoilor reale ale cetățenilor
 • Elaborare, adoptarea și implementarea politicilor sociale
 • Promovarea prroiectelor educaționale
 • Identificarea şi elaborarea proiectelor transfrontaliere cu caracter social, educaţional
2007-2008 Expert social Asociația Partiumi Magyar Nyugdijasok, Oradea

▪Pregătirea cercetării în județele Bihor și Satu Mare

▪Elaborarea chestionarului de cercetare

▪Efectuarea cercetării

▪Prelucrarea și analiza datelor

Întocmirea raportului de cercetare

1999-2009 Asistent universitar Universitatea Creștină Partium, Oradea
 • Activități didactice și de cercetare
 • Coordonare practică de specialitate asistență socială
1994-1999 Coordonator de teren pentru practică profesională Institutul Superior Reformat Sulyok István, Oradea
 • Organizarea practicii profesionale pentru studenți de la specializarea asistență socială,
 • Organizarea practicii profesionale în Debrecen, inclus în programul universitar
 • Dezvoltarea rețelei de locuri de practică, Încheierea acordurilor de practică cu instituții sociale din țară și din Unagria,
 • Îndrumarea studenților,
 • Documentarea activității de practică,
 • Supervizarea studenților
1990-1994 Profesor de matematică Școala Generală cu clasele I- VIII,, Șișterea
 • Activități didactice și de educare
 • Activități de diriginție
 • Activități administrative: rapoarte statistice, fișe de lucru,
Educație și formare
Perioada Calificare Instituție
2017 Doctor în sociologie Universitatea Debrecen
2015-2015 Certificat- Modelul de personalitate persolog Resolog SRL, Oradea

Competenţe de utilizare a instrumentelor de evaluare persolog​

Competenţe de susţinere cursuri de dezvoltare personală şi de orientare în alegerea şi planificarea carierei

2014-2014 Adeverință- Folosirea metodelor interactive în procesul de predare Biroul de Consiliere și Formare START, Timişoara

Cunoștințe didactice, de metode de predare​​

2012-2012 Certificat- Formator Sc PUBLIC EUROCONSULTING, Oradea

▪Modalități de pregătire a formării

▪Realizarea activităților de formare

▪Aplicarea metodelor și tehnicilor de instruire

Evaluarea partivipanţilor

2011 Absolutoriu Universitatea Debrecen, Școala de Doctorat Științe Pedagogice, Debrecen
 • Susținerea tezei, cu titlul: Orientarea profesională a tinerilor romi cu dublă identitate
2008-2011 Doctorand Universitatea Debrecen, Școala de Doctorat Științe Pedagogice, Debrecen
 • Materii studiate:Științe Pedagogice, Politică educațională, Cercetare pedagogice
 • Competențe profesionale: dezvoltarea cunoștințelor internaționale în domeniul învățământului superior
2001-2001 Certificat- Aprecierea funcțională a handicapurilor și reabilitare Fundația SOFT, Debrecen
 • Identificarea dizabilităților
 • Cunoașterea politicilor sociale pentru persoane cu dizabilități
 • Elaborarea programelor de reabilitare

 

1996-2000 Politică Socială Universitatea Kossuth Lajos, Debrecen
 • Materii studiate: politici sociale, sistemul de asistență socială, metode de asistență socială
 • Competențe profesionele: cunoașterea legislației și sitemului social în Unagria și România
1987-1990 Profesor de matematică /fizică Universitatea din Timișoara, Timișoara
 • Materii studiate: matematică, fizică, metode de predare, pedagogie, psihologie
 • Competențe profesionale: cunoștințe de predare,
1982-1986 Mecanică Liceul Industrial nr. 5, Oradea
Competențe de comunicare
 • Bune competențe de comunicare, dobândite în urma experienței activității didactice,
 • Bune abilități de interacțiune cu studenți, dobândite prin activitatea de coordonator de teren
Competențe organizaţionale/manageriale
 • Bune competențe de organizare dobândite ca coordonator de teren, ca organizator de tabere pentru copii și studenți, aptitudini dobândite în urma activității desfășurate în cadrul organizațiilor civile ( Fundația Episcopia Bihor (președinte, președinte adj), Asociația Sol Solis ( președinte adj), Asociația Terapeuticilor de familie),
 • Managementul proiectelor, dobândite în urma activității de președinte a Fundației Episcopia Bihor,
 • Organizarea practicii profesionale de asistență socială a studenților în Ungaria ( Budapest, Debrecen, Nyiregyhaza, Kazincbarcika)
 • Bune competențe de colaborare, dobândite în urma activităților organizatorice
Competențe legate de job
 • Bun mentor, ca îndrumător de practică, coordonator de an și îndrumâtor de lucrări științifice,
 • Bună cunoaștere a sistemului social local,
 • Dezvoltator de rețea de practică profesională pentru studenți de specializare asistență socială, încheierea contractelor de colaborare între Instituție socială și Universitatea Creștină Partium
 • Întocmirea documentației activității de practică, dobândite prin experiență proprie și cursuri de formare și perfecționare ( Universitatea Debrecen, Facultatea Nyiregyhaza)
Competențe digitale
 • O bună cunoaștere a instrumentelor Microsoft Office, însușite în timpul studiilor și a activității profesionale

Proiecte de cercetare ştiinţifică

 • 2010: Sistemul social în Oradea, Consiliul Oradea şi Fundaţia Ruhama
 • 2009: ENRI, Identitatea europenă, naţională, regionlă, proiect HURO
 • 2007-2008: Situaţia pensionarilor în judeţele Bihor şi satu Mare, posibile rezolvări pentru problemele vârstnicilor, proiect Phare
 • 2007-2008: Rolul educaţiei nonformale în diminuarea segregeţiei, Catedra de Ştiinţe Sociale
 • 2006-2007: Aspecte ale sărăciei în rândul copiilor, grant Sapientia, Institutul Programelor de Cercetare
 • 2005-2006: Marketing în învăţământul superior, grant Sapientia, Institutul Programelor de cercetare