Kovács Ábrahám, Dr. theol. habil.

profesor
abraham.kovacs@partium.ro

Descărcare CV: cv-europass-20190223-kovacsabraham-ro.pdf
Publicații: Listă actualizată (ian 2019)
Ka
Experiență profesională
Perioada Poziție Loc de muncă
2017-actual Profesor universitar Universitatea Creștină Partium, Departamentul de Științe Socio-Umane, Oradea
2016-2017 Conferențiar univesitar Univesitatea Creștină Partium, Departamentul de Științe Socio-Umane, Oradea
2011-2016 Conferențiar universitar Universitatea Creștină Partium, Departamentul de Teologie, Oradea

Studii Religioase

2006-actual Conferențiar universitar, plata cu ora Universitatea din Debrețin, Facultatea de Arte, Debrețin

Mișcări religioase contemporane

2005-actual Conferențiar univesitar Universitatea de Teologie Reformată, Debrețin

Confesii protestante, Introducție în teologie reformată, Studii religioase comparative, Istoria dogmei creștine, Istoria teologiei

2003-actual Lector universitar asociat Universitatea Reformată "Károli Gáspár", Facultatea de Teologie, Budapesta

Mișcări religioase contemporane, Religie și cultură, Religiile lumii, Creștinism și misie, Ecumenie

2003-2006 Lector universitar asociat Universitatea de Teologie Lutherană, Budapesta

Istoria misiei creștine, Mișcări religioase contemporane, Studii religioase

2003-2006 Lector universitar asociat Universitatea de Teologie Reformată din Papa, Papa

Studii religioase, Ecumenie, Istoria misiei creștine

1999-2003 Asistent universitar asociat University of Edinburgh, Edinburgh

Studii religioase, Istoria bisericii și a misiei creștine

1998-1999 Asistent universitar, plata cu ora Universitatea "Kossuth Lajos" din Debrețin, Debrețin

Istoria educației protestante

Educație și formare
Perioada Calificare Instituție
2011- Examen de profesor din teologie, PhD. Theol. Habil. Universitatea de Teologie Lutherană, Budapesta
1999-2003 Diplomă de doctorat, PhD.Theol. University of Edinburgh, Edinburgh

Istoria Bisericii Creștine

1998-1999 Diplomă de masterat, studii Th.M. Princeton Theological Seminary, New Jersey, Princeton

Studii Religioase

1992-1997 Diplomă de licență Universitatea "Kossuth Lajos", Facultatea de Istorie, Debrețin

Istorie universală

1990-1997 Diplomă de licență Universitatea de Teologie Reformată din Debrețin, Debrețin

Teologie

Competențe de comunicare

bune abilități de comunicare dobăndite în urma burselor obținute în timpul studiilor, și ca educator universitar, spirit deschis, colaborare în echipă

Competențe organizaţionale/manageriale

bune competențe de organizare dobândite ca secretar, membru și coleg de muncă în diverse asociații și organizații naționale și internaționale, persoană sistematică, calități diplomatice, promptitudine decizională

Competențe legate de job

bun mentor și spirit de motivație pentru studenții în Școala de Doctorat din Universitatea de Teologie Reformată Debrețin, capacitate de coordinare, capacitate de decizie, operaționalitate, spirit analitic

Competențe digitale

o bună stăpânire a softului Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint), bună stăpânire a sistemului de operare Windows

Invitații în străinătate și în România (selectate)

2018  Vrije Universiteit, Amsterdam, The Nederlands, IRTI Summer School, profesor invitat

2017  Yonsei University, South Korea, profesor invitat

2016   Honam Theological University and Seminary, South Korea, lector invitat

2016   University of Edinburgh, Scotland, United Kingdom, lector invitat

2016   Presbyterian University and Theological Seminary, Seoul, South Korea, lector invitat

2015    Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovakia, lector invitat

2015    Vrije Universiteit, Amsterdam, The Nederlands, lector invitat

2014    National University of Seoul, South Korea, lector invitat

2014    Presbyterian University and Theological Seminary, Seoul, South Korea, lector invitat

2013    University of Edinburgh, Scotland, United Kingdom, lector invitat

2012    Institutul Teologic Protestant, Cluj-Napoca, România, lector invitat

2011    Vienna University, Österich, lector invitat

2010    University of Edinburgh, Scotland, United Kingdom, lector invitat

2010    Yale-Edinburgh conference, Edinburgh, Soctland, United Kingdom, lector invitat

2009     Institutul Teologic Protestant, Cluj-Napoca, România, lector invitat

2008     Yale University, Connecticut, USA, lector inivitat

Burse prestigioase internaționale

2016 Fullbright Scholarship, Princeton, New Jersey, Statele Unite ale Americii

2013 Royal Society of Scotland, Edinburgh, Scoția, Regatul Unit

2010 Royal Society of Edinburgh, Scoția, Regatul Unit

2008 Fullbright Scholarship, Princeton Theological Seminary, New Jersey, Statele Unite ale Americii

2008 Collegium Hungaricum, Viena, Austria

2008 Carnegie Fellowship, Regatul Unit

2005 Andrew F. Mellon Fellowship, IASH, Scoția, Regatul Unit

2001-2002 Tübingen Universitat , Germania

1999-2003 Overseas Research Scholarship, Scoția, Regatul Unit

1997-1998 Princeton Theological Seminary Scholarship, New Jersey, Statele Unite ale Americii

1995-1996 Tempus Scholarship, Scoția, Regatul Unit

Burse prestigioase din Ungaria

2018 Bursa "Klebelsberg Kunó", Regatul Unit 

2014 Bursa "Campus Hungary", Seoul, South Korea

2008-2011 Bursa "Bolyai János", Academia Științifică din Ungaria

2010 Bursa "Eötvös", Academia Științifică din Ungaria

2006-2007 Bursa "Deák Ferenc" Ministerul Educației, Ungaria

2005-2006 Bursa Institutului Istoric Habsburg, Budapesta

2004 Bursa "Eötvös", Academia Științifică din Ungaria

1999 Premiu "Tutor Pro Regione", Universitatea "Kossuth Lajos", Debrețin

1997 Bursa orașului Debrețin "Civitas"

1995-1996 Bursa "Universitas", Universitatea "Kossuth Lajos", Debrețin

1996 Conferința Naționala Științifică a Studenților Universitare din Ungaria, Secțiunea: Istorie, premiul III. 

Membru în asociații și organizații științifice internationale

- European Association for the Study of Religion, secretar general

- British Association for the Study of Religion (BASR), Regatul Unit, membru

- American Academy of Religion (AAR), Statele Unite ale Americii, membru

- International Reformed Theological Institute, Olanda, membru

- Ecclesiastical History Society (EHS), Scoția, Regatul Unit, membru

- Scottish Church History Society (SCHS), Scoția, Regatul Unit, membru

- Society for the Study of Theology, Regatul Unit, membru

- European Society for the Study of Science and Theology (EASSTh), membru

- Central and Eastern European Association for Mission Studies (CEEAMS), secretar

- International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA), membru

Membru în asociații și organizații din Ungaria

- Societatea de Științe Religioase din Ungaria, secretar general

- Academia Științifică din Ungaria, membru corespondent

- Secția Academică a Filosofiei, Artei și Științei Religioase din Debrețin, secretar

- Centrul de Cercetare al Reformației și Protestantismului din Centrul și Estul Europei, Universitatea de Teologie Reformată din Debrețin, Ungaria, cercetător

- Centrul de Cercetare Teologică "Hatvani István", Universitatea de Teologie Reformată din Debrețin, Ungaria, membru și cercetător

- Biserica Reformată din Ungaria, Colegiul Doctorilor, membru corespondent

- Biserica Reformată din Ungaria, Colegiul Doctorilor, secțiunile Teologie Sistematică și Istoria Bisericii, membru

- Biserica Reformată din Ungaria, Colegiul Doctorilor, secțiunea Științe Religioase, președinte

- Consiliul Ecumenic al Bisericiilor Creștine din Ungaria, comisia: Dialog între religii, membru