Flóra Gábor, Dr.

profesor, consilier al rectorului
flora.gabor@partium.ro

Descărcare CV: cv-flora-ro.pdf
Publicații: Listă actualizată (ian 2019)
fg
Experiență profesională
Perioada Poziție Loc de muncă
2008-actual Profesor universitar Universitatea Creștină Partium, Oradea
2005-2008 Conferențiar universitar Universitatea Creștină Partium, Oradea
2001-2005 Lector universitar Universitatea Creștină Partium, Oradea
1995-2000 Lector universitar Institutul Teologic Protestant de Grad Universitar Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie Reformată Didactică, Oradea
1994-1995 Research Fellow Centre for the Study of Nationalism, Central European University, Praga
Educație și formare
Perioada Calificare Instituție
1996-2003 Doctor în Sociologie Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
1993-1994 Certificate of Studies in Applied Social Research Oxford University, Oxford
1992-1993 Postrgaduate Diploma in Society and Politics Central European University, Praga
1983-1987 Diplomă de Licență în Filozofie-Istorie Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
Competențe de comunicare

Competențe de comunicare formate în activitatea didactică cu studenții, interacțiunile din mediul academic, activitățile de management universitar și calitatea de lider, respectiv colaborator în echipele din cadrul proiectelor de cercetare la care am participat.

Competențe organizaţionale/manageriale

Experiență managerială universitară dobândită în funcțiile de prodecan - secretar științific (2001-2008), decan (2008-2012) al Facultății de Științe Socio-Umane, cancelar (2009-2016), prorector al Universității Creștine Partium (din 2016 până în prezent).

Experiență în conducerea proiectelor de cercetare pe bază de contract/grant.

Competențe legate de job

Competențe și experiență în dezvoltarea instituțională și curriculară, dobândite prin implicarea în pregătirea dosarelor de acreditare ale programelor de licență Sociologie, Asistență Socială și al programului de masterat Politici Sociale Europene din cadrul Universității Creștine Partium.

Competențe de evaluator academic și de evaluator de proiecte de cercetare, dobândite prin activitățile de expert evaluator în cadrul ARACIS (2010-2011) Czech Science Foundation (2007 - 2011) și UEFISCDI (2012-2018).

Competențe digitale

O bună stăpânire a instrumentelor Microsoft Office
Cunoștințe de bază SPSS

Proiecte de cercetare

 • 1993: "Language Watch". Linguistic rights of national minorities in East-Central Europe (CEU Praga)
 • 1996-1997: Atitudini religioase şi raportarea faţă de biserică în Oradea (Eparhia Reformată de pe Lângă Piatra Craiului)
 • 1996-1997: Parallel Cultures. Dilemmas of ethnic co-existence in post-communist societies (Research Support Scheme, HESP, Praga)
 • 1997-1998: Calitatea vieţii în judeţul Harghita (Consiliul Judeţean Harghita)
 • 1997-1998: Căsătorii mixte din punct de vedere etnic şi religios (Liga Pro Europa –Filiala Satu-Mare, Uniunea Europeană prin Programul Phare pentru Democraţie)
 • 1998-1999: Romii- între prejudecată şi ignorare (Liga Pro Europa –Filiala Satu-Mare, Uniunea Europeană prin Programul Phare pentru Democraţie)
 • 2001-2002: Improving access to the visual media for the population with disabled hearing (Open Society Institute, International Policy Fellowships Programme)
 • 2001-2003: The Potential of Regional Co-operation in Overcoming Social Marginality Within the Hungarian - Romanian - Ukrainian Border Area (Carpathian Foundation)
 • 2001-2002: Relaţiile externe ale bisericilor din Partium (Institutul Programelor de Cercetare al Fundatiei Sapientia)
 • 2002-2003: Etnicitate şi religie în Partium (Academia Maghiară de Ştiinţe - Fundatia Arany Janos)
 • 2004: Conceptul de naţiune şi identitate naţională în contextul angajării în muncă a cetăţenilor români în Ungaria (Academia Maghiară de Ştiinţe - Fundatia Arany Janos)
 • 2003-2006: Direcţii de dezvoltare economico-socială pe termen mediu a judeţului Bihor (Institutul Programelor de Cercetare al Fundatiei Sapientia)
 • 2004-2005: Regional Studies - Course Portfolio project (Curriculum Resource Center, CEU Budapest)
 • 2004-2005: Situaţia economico-socială a comunităţilor maghiare din Partium (Academia Maghiară de Ştiinţe - Fundatia Arany Janos)
 • 2005-2006: Oportunităţi de dezvoltare a resurselor umane în localităţi cu populaţie maghiară din judeţul Bihor (Academia Maghiară de Ştiinţe - Fundatia Arany Janos)
 • 2006-2007: Direcţii de dezvoltare economico-socială în microregiunile judeţului Bihor (Academia Maghiară de Ştiinţe)
 • 2006-2007: Optimizarea sistemului educaţional în în microregiunile judeţului Bihor (Institutul Programelor de Cercetare al Fundatiei Sapientia)
 • 2006-2008: SIGN - Learning partnership for sign language education (Uniunea Europeană prin Programul Grundtvig – Life Long Learning)
 • 2007-2008: Pluralism axiologic şi învăţământul în limba maternă în judeţul Bihor (Institutul Programelor de Cercetare al Fundatiei Sapientia)
 • 2007-2008: Perspective de dezvoltare ale comunităţilor locale în judeţele Bihor şi Sălaj (Academia Maghiară de Ştiinţe)
 • 2008-2009: Parteneriat public-ONG în comunităţile locale (Academia Maghiară de Ştiinţe)
 • 2008-2009: Învăţământul confesional şi educaţia elitelor (Institutul Programelor de Cercetare al Fundatiei Sapientia)
 • 2009-2010: Facilitarea integrării romilor pe piața muncii din Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar (Uniunea Europeană, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007-2013)
 • 2009-2011: ENRI - Identitate Europeană, Naţională şi Regională - teorie şi practică (Uniunea Europeană, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007-2013) 
 • 2010-2012: Colaborare în educarea adulţilor şi a pregătirii profesionale pentru promovarea ocupării persoanelor defavorizate în Euroregiunea Bihor-Hajdú-Bihar (Uniunea Europeană, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007-2013)
 • 2011-2013: HERD - Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (Uniunea Europeană, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007-2013)
 • 2012-2013: Aprofundarea cooperării transfrontaliere în formarea și orientarea profesională a specialiștilor din domeniul social (Uniunea Europeană, prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 2007-2013)