Domján M. Katalin, Drd.

asistent universitar asociat (plata cu ora)
domjan.katalin@partium.ro

Grad ştiinţific: doctorand

Grad didactic: asistent universitar

Specializarea: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

Discipline predate:Domjan Kati

Practica pedagogica

Fundamentele psihopedagogiei speciale

Educatia copiilir cu cerinte speciale

cv-eng-domjan-katalin.docx