Bordás Andrea, Dr.

lector, secretar științific departament
bordas.andrea@partium.ro

Descărcare CV: cv-esp-europass-20181216-bordas-ro.pdf
Publicații: Listă actualizată (ian 2019)
Ba
Experiență profesională
Perioada Poziție Loc de muncă
2018-actual lector universitar Universitatea Creştină Partium, Oradea

- predare discipline din ştiinţele educaţiei, 

- coordonator specializare, responsabil program specializare

- cercetare,

- îndrumător de an

2012-2018 asistent universitar Universitatea Creştină Partium, Oradea

- predare discipline din ştiințele educației,

- cercetare,

- îndrumător de an

 

2011-2012 lector Universitatea din Oradea, Oradea

- predare discipline din ştiințele educației,

- cercetare,

- îndrumător de an

2005-2011 lector asociat Universitatea din Oradea, Oradea

- predare discipline din ştiințele educației,

- cercetare,

- îndrumător de an

2009-2011 coordinator administrativ și cercetător științific Center for Higher Education Research and Development (CHERD– Hungary), Debreceni Egyetem, Debrecen

- organizarea şi desfăşurarea cercetărilor din domeniul ştiinţelor educaţiei

1999-2008 Profesor preuniversitar Școala cu clasele I-VIII. ”George Coșbuc”, Oradea

- predare: Limba și literatura maghiară,

- diriginție,

- conducător comisie metodică,

- realizarea unor programe extracurriculare, activitati culturale

- elaborare subiecte dentru testele finale din clasa a VIII-a la Limba și literatura maghiară

1999-2001 Profesor preuniversitar Liceul Pedagocig "Iosif Vulcan", Oradea

predare: Limba și literatura maghiară, Teoria educaţiei

1999-2000 asistent universitar asociat Universitatea Creștină Partium, Oradea

- predare: Psihopedagogia jocului

 

 

Educație și formare
Perioada Calificare Instituție
2008-2018 Diplomă de doctor (PhD) în Ştinţele ale Educaţiei Debreceni Egyetem, Humán Tudományok Doktori Iskola (Iskola (Școala Doctorală de Studii Umane), Neveléstudományi Doktori Program (Programul Ştiinţele ale educaţiei), Debrecen

Politici educaţionale, Sociologia educaţiei, Teoria şi motodologia instruirii, Cercetare ştiinţifică în domeniul Ştiinţelor educaţiei

2013- studii postuniversitare: Certificat de atestare a competenţelor profesionale / Program postuniversitar de formare şi dezvoltare: Calitate, inovare, comunicare în sistemul de formare continuă a didacticienilor din învăţământul superior Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Alba Iulia

Științele ale educației

1999-2000 Diplomă de Studii Aprofundate în Educaţie integrată Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Cluj

Educație integrată, Cercetare psihopedagogică, Psichopedagogie Specială

1995-1999 Diplomă de Licenţă în Pedagogie şi Filologie Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Cluj

Teoria instruirii, Teoria educației, Cercetare psihopedagogică,Teoria literaturii, Lingvistică

1990-1995 Diplomă de bacalaureat, profilul Pedagogic: Învăţător Şcoala Normală „Iosif Vulcan”, Oradea

pedagogie, psihologie, limba și literatura maghiară, limba și literatura română, matematică, arte plastice

Competențe de comunicare
  • competenţe bune de comunicare, empatie, reflectivitate, cooperere, toleranta dobândite prin experienţa proprie de profesoară şi din cursurile frecventate
  • emptie, reflectivitate, cooperare, spirit de echipă, dobândite la diferite cursuri de perfecţionare (mai ales pedagogie dramatică) precum şi la activităţi de voluntariat (Tabăra Yuppi)
Competențe organizaţionale/manageriale
  • competenţe organizaţionale dobăndite prin organizarea de cursuri de perfecţionare, activităţi științifice, activităţi de dezvoltare profesională, excursii, tabere
  • abilitati de a conduce procese complexe de munca, cercetare
Competențe digitale
  •  Microsoft Office
  • SPSS, ATLAS.ti

Proiect de cercetare

2011-2012: participare în cercetarea HERD (Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area), Cercetare Andragogică a Activităților de Perfecționare și Învățare a Cadrelor Didactice

2011: Cercetarea Campus-lét 2010-2013 (cercetare finanțată de OTKA) – cercetator stiintific

2010-2011: TÁMOP 4.1.1-08/2009-0003. „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban” – DPR: interciuri cu cadrele didactice (Debreceni Egyetem) – cercetator stiintific

2010: TÁRKI-TUDOK: Pedagógusok 2010 - Pedagógusok időmérleg vizsgálata (coordonatorul proiectului de cercetare: Lannert Judit) – cercetator stiintific

2009: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest – în proiectul „Határmenti Oktatás Elemzése” coordinatorul grupei de munca din Debrecen, cercetator stiintific

2008-tól: Cercetarea TERD (The Impact of Tertiary Education on Regional Development) (az OTKA által támogatott kutatás) – coordinator, cercetator stintific

2008: Lucrare științifică pentru acordarea gradul I. în învățământ: A drámapedagógia alkalmazásának lehetőségei magyar órán az általános iskolában – különös tekintettel az érzelmi intelligencia fejlesztésére

2000: Disertatie - studii aprofundate: Introducerea activitatii dramatice in formarea instructorilor animatori, instructorilor pentru activitati extrascolare

1999: Disertație - studii universitare: A dramatikus alkotó tevékenység alkalmazásának lehetőségei a szociális képességek fejlesztésében – különös tekintettel a 11-12 éves tanulók együttműködésére