Balogh Brigitta, Dr.

conferenţiar
brigitta.balogh@partium.ro

Descărcare CV: cv-europass-20190218-balogh-ro.pdf
Publicații: Listă actualizată (ian 2019)
dr balogh brigitta
Experiență profesională
Perioada Poziție Loc de muncă
2016-2018 Responsabilul programului "Pedagogia învățământului primar și preșcolar" Universitatea Creștină Partium, Departamentul de Științe Socio-Umane, Oradea
2015-actual Redactor la revista de filosofie "Kellék" Fundația "Pro Philosophia", Cluj-Napoca

colectare și îngrijire texte științifice

2015-2016 Director departament Universitatea Creștină Partium, Departamentul de Științele Educației și ale Culturii, Oradea
2012-2015 Director departament Universitatea Creștină Partium, Departamentul de Filosofie și Științe ale Culturii, Oradea
2010-actual Conferențiar universitar Universitatea Creștină Partium, Oradea
2010-2016 Secretar științific Universitatea Creștină Partium, Oradea
2010-2011 Șef de catedră Universitatea Creștină Partium, Catedra de Filosofie, Oradea
2006-2010 Lector universitar Universitatea Creștină Partium, Oradea
2005-2015 Redactor-șef al revistei de filosofie "Kellék" Fundația "Pro Philosophia", Cluj-Napoca

Elaborarea și implementarea strategiei redacției, respectiv organizarea activității acesteia; managament științific

2003-2011 Redactor la Editura Partium Universitatea Creștină Partium, Oradea
2003-2006 Asistent universitar Universitatea Creștină Partium, Oradea
2001-2011 Redactor la revista "Partiumi Egyetemi Szemle" Universitatea Creștină Partium, Oradea

Colectare și îngrijire texte științifice

2000-2003 Preparator universitar Universitatea Creștină Partium, Oradea

Activitate didactică; activitate științifică și de cercetare

1996-2005 Redactor la revista de filosofie "Kellék" Fundația "Pro Philosophia", Cluj-Napoca

Redactare, cercetare științifică

Educație și formare
Perioada Calificare Instituție
2016-actual PhD în științele educației Universitatea Eötvös Lóránd, Budapesta

Pedagogie teoretică și istorică

2012-2012 Didactician în învățământul superior/discipline socio-umane Universitatea din București, București

Elaborarea programului de formare în domeniul didacticii specialității; metode moderne de formare în didactica specialității; metode și technici de coaching folosite pe perioada practicii pedagogice. 

2012-2012 Formator S.C. Public Euroconsulting S.R.L.,

Modalitâți de pregătire a formării; realizarea activitățiilor de formare; aplicarea metodelor și technicilor de intruire

2000-2007 Doctor în filosofie UBB Cluj, Facultatea de Istorie și Filosofie, Cluj-Napoca
1999-2000 Studii aprofundate, Filosofia franceză, în limba franceză UBB Cluj, Facultatea de Istorie și Filosofie, Cluj-Napoca
1995-1999 Diplomă de licență UBB Cluj, Facultatea de Istorie și Filosofie, Cluj-Napoca
1991-1995 Diplomă de bacalaureat Liceul Teoretic "Ady Endre", Specializare: Limbi străine
Competențe de comunicare
  • Abilități bune de comunicare dobândite în cursul activității didactice, respectiv în cursul îndeplinirii sarcinilor administrative și de organizare
Competențe organizaţionale/manageriale
  • Operaționalitate
  • Capacitate de a mobiliza și conduce echipe de lucru
  • Simț practic
  • Calm, echidistanță și spirit analitic dobândite în cursul activitățiilor organizatorice practicate în cadrul muncii în învățământul superior și în cadrul muncii de redactor-șef la revista de filosofie "Kellék"
Competențe digitale
  • O bună stăpânire a softului Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
  • Bună stăpânire a sistemului de operare Windows