Kovács Ábrahám, Dr. theol. habil.

professzor
abraham.kovacs@partium.ro

Letölthető CV: cv-europass-20190319-kovacsabraham-hu.pdf
Publikációk: Aktuális lista (2019. január)
Ka
Szakmai tapasztalat
Időszak Munkakör Munkahely
2017-jelenleg Egyetemi professzor Partiumi Keresztény Egyetem, Humántudományi Tanszék, Nagyvárad
2016-2017 Egyetemi docens Partiumi Keresztény Egyetem, Humántudományi Tanszék, Nagyvárad
2011-2016 Egyetemi docens Partiumi Keresztény Egyetem, Teológia Tanszék, Nagyvárad

Vallástudományok mesteri képzés

2006-jelenleg Egyetemi docens, óraadó Debreceni Egyetem, Művészeti Kar, Debrecen

Új vallási mozgalmak

2005-jelenleg Egyetemi docens Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen

Protestáns hitvallások, Bevezetés a református teológiába, Összehasonlító vallástörténet, Teológiatörténet, Dogmatika

2003-jelenleg Egyetemi adjunktus Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest

Új vallási mozgalmak, Vallás és kultúra, Világvallások, Missziológia, Ökumené

2003-2006 Egyetemi adjunktus Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest

Misszió-történet, Új vallási mozgalmak, Vallástörténet

2003-2006 Egyetemi adjunktus Pápai Református Teológia, Pápa

Vallástörténet, Ökumené, Missziótörténet

1999-2003 Egyetemi tanársegéd University of Edinburgh, Edinburgh

Vallástörténet, Egyház és missziótörténet

1998-1999 Egyetemi tanársegéd Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

Protestáns pedagógiatörténet

Tanulmányok
Időszak Végzettség Intézmény
2011- Magántanári vizsga rendszeres teológiából, Habil. Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest
1999-2003 Doktor, PhD.Theol. University of Edinburgh, Edinburgh

Egyháztörténet

1998-1999 Mesteri, Th.M. Princeton Theological Seminary, New Jersey, Princeton

Vallástudományok

1992-1997 Egyetemi diploma Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen

Történelem

1990-1997 Egyetemi diploma, Teológia-lelkész Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Debrecen
Kommunikációs készségek

jó kommunikációs készség, melyet külföldi tanulmányaim során tökéletesítettem, egyetemi oktatóként szereztem, nyitott szellemiségű, csapat-munkás

Szervezési/vezetői készségek

jó szervezői készség, melyet különféle bel- és külföldi, nemzeti és nemzetközi tudományos szervezetek és társaságok munkatársaként, tagjaként, vezetőjeként szereztem; diplomatikusság; döntéshozói készség; rendszerező készség

Munkával kapcsolatos kompetenciák

tapasztalat az egyetemi hallgatók, doktoranduszok mentorálásában, motiválásában, tudományos tevékenység szakszerű kifejtése érdekében, melyet egyetemi oktatóként, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Doktori Iskolájájában témavezetőként szereztem; koordinációs készség; döntéshozói készség; analitikus szellemiség

Digitális kompetenciák

Windows operációs rendszer ismerete

Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) használata

Előadások külföldön és Romániában (válogatott)

2018 Vrije Universiteit, Amsterdam, The Nederlands, IRTI Summer School, vendégprofesszor

2017 Yonsei University, South Korea, vendég-professzor

2016   Honam Theological University and Seminary, South Korea, vendégelőadó

2016   University of Edinburgh, Scotland, United Kingdom, vendégelőadó

2016   Presbyterian University and Theological Seminary, Seoul, South Korea, vendégelőadó

2015   Univerzita J. Selyeho, Komárno, Slovakia, vendégoktató

2015   Vrije Universiteit, Amsterdam, The Nederlands, vendégoktató

2014   National University of Seoul, South Korea, vendégelőadó

2014   Presbyterian University and Theological Seminary, Seoul, South Korea, vendégelőadó

2013   University of Edinburgh, Scotland, United Kingdom, vendégelőadó

2012   Institutul Teologic Protestant, Cluj-Napoca, Romania, vendégoktató

2011   Vienna University, Österich, vendégoktató

2010   University of Edinburgh, United Kingdom, Scotland,vendégelőadó

2010   Yale-Edinburgh conference, Edinburgh, United Kingdom, Scotland, előadó

2009   Institutul Teologic Protestant, Cluj-Napoca, Romania, vendégoktató

2008    Yale University, Connecticut, USA, vendégelőadó

Külföldi elismerések és ösztöndíjak

2016                Fullbright Scholarship, Princeton, New Jersey, USA

2013                Royal Society of Scotland, Edinburgh, United Kingdom, ösztöndíj

2010                Royal Society of Edinburgh, Scotland, United Kingdom

2008                Fulbright Scholarship, Princeton, New Jersey, USA

2008                Collegium Hungaricum, Vien, Austria, ösztöndíj

2008                Carnegie Fellowship, United Kingdom, ösztöndíj

2005                Andrew F. Mellon Fellowship, IASH, Scotland, United Kingdom, ösztöndíj

2001 - 2002    Tübingen Universitat, Germany, ösztöndíj

1999 - 2003    Overseas Research, United Kingdom, ösztöndíj

1997 - 1998     Princeton Theological Seminary, New Jersey, USA, ösztöndíj

1995 - 1996    TEMPUS scholarship, Scotland, United Kingdom 

Magyarország elismerések és ösztöndíjak

2018                Magyar Arany Érdemkereszt, polgári tagozat

2018                Klebelsberg Kunó ösztöndíj, Egyesült Királyság

2014                Campus Hungary, Szöul, Dél-Korea

2010                Magyar Tudományos Akadémia, Eötvös ösztöndíj

2008 - 2011     Bolyai János ösztöndíj, Magyar Tudományos Akadémia

2006 - 2007     Deák Ferenc ösztöndíj, Magyarország Oktatási Minisztériuma

2005 - 2006     Habsburg Történeti Intézet, Budapest, ösztöndíj

2004                Magyar Tudományos Akadémia, Eötvös öszöndíj

1999                Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, Tutor Pro Regione-díj

1997                Civitas, Debrecen város ösztöndíj

1995-1996       Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen Universitas ösztöndíj

1996                Országos Tudományos Diákköri Konferencia, Történelem szekció, országos           III. hely

Tagság nemzetközi szervezetekben

1. European Association for the Study of Religion, Deputy General Secretary 

2. European Society for the Study of Science and Theology (EASSTh), tag

3. Central and Eastern European Association for Mission Studies (CEEAMS),

    titkár

4. International Reformed Theological Institute, The Nederlands, tag 

5. Ecclesiastical History Society (EHS), Nagy Britannia, tag

6. Scottish Church History Society (SCHS), Skócia, tag

7. British Association for the Study of Religion (BASR), tag

8. American Academy of Religion (AAR), USA, tag

9. Society for the Study of Theology, United Kingdom, tag

10. International Study of Religion in Eastern and Central Europe Assosiation (ISORECEA), tag

Tagság magyarországi szervezetekben

1. Magyarországi Vallástudományi Társaság, főtitkár (MTA NKI)

2. Magyar Tudományos Akadémia, köztestületi tag

3. Debreceni Akadémiai Bizottság, Bölcseleti, Művészet- és Vallástudományi Szakbizottság, titkár

4. Hatvani István Teológiai Kutatóintézet, Debreceni Református Hittudományi Egyetem

5. Közép-Kelet Európai Reformáció és Protestantizmus Kutató Intézet, Debreceni Református Hittudományi Egyetem

6. Magyarországi Református Egyház, Doktorok Kollégiuma, köztestületi tag

7. Magyarországi Református Egyház, Doktorok Kollégiuma, Vallástudományi

    Szekció, elnök

8. Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma, rendszeres

    teológiai és egyháztörténeti szekciók tag

9. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Vallásközi Dialógus

    Bizottság, tag