Flóra Gábor, Dr.

professzor, rektori tanácsadó
flora.gabor@partium.ro

Letölhető CV: cv-flora-hu.pdf
Publikációs lista: Aktuális lista (2019. január)
fg
Szakmai tapasztalat
Időszak Munkakör Munkahely
2020-jelenleg Rektori tanácsadó Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
2016-2020 Rektorhelyettes Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
2014-jelenleg Doktori témavezető Szociológia Doktori Iskola, Nagyváradi Egyetem
2009-jelenleg Doktori témavezető Humán Tudományok Doktori Iskola, Debreceni Egyetem
2009-2016 Kancellár Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
2008-2012 Dékán Bölcsészettudományi Kar, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
2008-jelenleg Egyetemi tanár Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
2005-2008 Egyetemi docens Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
2001-2008 Dékánhelyettes Bölcsészettudományi Kar, Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
2001-2005 Egyetemi adjunktus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad
1995-2000 Egyetemi adjunktus Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Sulyok István Református Főiskola, Nagyvárad
1994-1995 Meghívott kutató Közép-Európai Egyetem (CEU), Prága
Tanulmányok
Időszak Végzettség Intézmény
1996-2003 Tudományok doktora (Szociológia) Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
1993-1994 Certificate of Studies (Applied Social Research) Oxfordi Egyetem, Oxford
1992-1993 Postgraduate Diploma in Society and Politics Central European University, Prága
1983-1987 Filozófia -Történelem szak Babeș-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár
Kommunikációs készségek

- jó kommunikációs készség, amit egyetemi oktatói- és kutatómunkám, vezetői tevékenységem során fejlesztettem ki.

Szervezési/vezetői készségek

- vezetői tapasztalat és kompetenciák, amelyeket a Partiumi Keresztény Egyetemen betöltött vezető beosztásokban szereztem

Munkával kapcsolatos kompetenciák

- intézményfejlesztési és curriculumfejlesztési tapasztalat és kompetenciák, amelyeket a Szociológia, Szociális Munka és Európai Szociálpolitikák szakirányok akkreditációs dokumentumainak előkészítése során szereztem a Partiumi Keresztény Egyetemen.

 

Kutatási projektek

 • 1993: "Language Watch". Linguistic rights of national minorities in East-Central Europe (Közép-Európai Egyetem, Prága)
 • 1996-1997: Vallási attitűdök és viszonyulás az egyházhoz Nagyváradon (Királyhágómelléki Református Egyházkerület)
 • 1996-1997: Parallel Cultures. Dilemmas of ethnic co-existence in post-communist societies (Research Support Scheme, HESP, Prága)
 • 1997-1998: Az életminőség Hargita megyében (Hargita Megyei Tanács)
 • 1997-1998: Etnikailag és/vagy vallásilag vegyes házasságok (Pro Europa Liga, EU Phare for Democracy Program)
 • 1998-1999: A romák - előítélet és meg nem értés között (Pro Europa Liga, EU Phare for Democracy Program)
 • 2001-2002: Improving access to the visual media for the population with disabled hearing in Romania and Hungary (Open Society Institute, International Policy Fellowships Programme)
 • 2001-2003: The Potential of Regional Co-operation in Overcoming Social Marginality Within the Hungarian - Romanian - Ukrainian Border Area (Carpathian Foundation)
 • 2001-2002: A partiumi magyar történelmi egyházak külkapcsolatai (Sapientia Kutatási Programok Intézete)
 • 2002-2003: Etnicitás és vallásosság mint régióalkotó tényezők a Partiumban (Arany János Közalapítvány)
 • 2004: Nemzetfogalom és nemzeti identitás a romániai magyarok anyaországi munkavállalásának összefüggésrendszerében (Arany János Közalapítvány)
 • 2003-2006: Bihar megye középtávú gazdasági-társadalmi fejlesztési irányai (Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete)
 • 2004-2006: Regional Studies - Course Portfolio projekt (Curriculum Resource Center, CEU Budapest)
 • 2004-2005: A partiumi magyar közösségek gazdasági-életminőségbeli helyzete és perspektívái (Arany János Közalapítvány)
 • 2005-2006: Kistérségi megalapozottságú humánerőforrás-fejlesztési lehetőségek a Bihar megyei magyar lakosság körében (Arany János Közalapítvány)
 • 2006-2007: Gazdasági-társadalmi fejlesztési irányok Bihar megye mikrorégióiban (MTA Ösztöndíj)
 • 2006-2007: Régió, oktatás, identitás. A kistérségi iskolaházálózatok optimalizálási lehetőségei Bihar megyében (Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete)
 • 2007-2008: Gazdasági-társadalmi fejlesztési lehetőségek Bihar és Szilágy megye falusi kistérségeiben (MTA Ösztöndíj)
 • 2008-2009: Civil-önkormányzati együttműködés a magyar-román határmenti régióban (MTA Ösztöndíj)
 • 2008-2009: Egyházi oktatás és elitnevelés (Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete)
 • 2009-2010: A romák munkaerőpiaci integrációjának elősegítése a Bihar-Hajdú-Bihar Eurorégióban (Európai Unió Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programja)
 • 2009-2011: ENRI - Európai, Nemzeti és Regionális Identitás - elmélet és gyakorlat (Európai Unió Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programja)
 • 2010-2012: Felnőtt- és szakképzési együttműködés a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci lehetőségeinek növeléséért a Bihar – Hajdú-Bihar Eurorégióban (Európai Unió Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programja)
 • 2011-2013: HERD - Higher Education for Social Cohesion Cooperative Research and Development in a Cross-border area (Európai Unió Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programja)
 • 2012-2013: Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerő-piaci orientációja területén (Európai Unió Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Programja) 
 • 2017-2018: Képzéshasznosulás a segítő szakmában  (Sapientia Alapítvány Kutatási Programok Intézete)