Végzős hallgatók ballagtak

A Teológia-Szociális munka (Diakónia) szak első végzős hallgatói ballagtak június 17-én. 

Img 0263

A Partiumi Keresztény Egyetem egy teljesen új szakot indított el három évvel ezelőtt. A felmerülő egyházi igényekre válaszolva olyan diakónusok képzésére vállalkozott, akik a 21. századi kihívásoknak megfelelve tudják betölteni helyüket a gyülekezeti életben, egyházi hátterű diakóniai intézményekben. A lelkipásztori, presbiteri tisztség mellett a klasszikus bibliai modell szerint a diakónus az, aki egy gyülekezet, közösség életében a szegényekkel, idősekkel, betegekkel, árvákkal, bajba jutottakkal törődik. Ezt hivatástudattal, egész élete odaszánásával teszi, mert a diakónia életforma.

A modern kor új kihívások elé állítja a diakóniai munkát végzőket, a krízishelyzetbe jutott emberek életében alapos szakmai felkészültséggel, a humán tudományok legfrissebb eredményeinek felhasználásával tudnak segítséget nyújtani. A diakónia többletet is jelent a segítségnyújtásban: nemcsak odahajolást, felemelést, hanem a Szentlélek által a hit átadását, kimunkálását, életre szóló útmutatást. Kívánjuk, hogy végzős hallgatóink szolgálatán, életén Isten áldása legyen, diakóniai munkájukban eredményesek legyenek. 

Img 0251Img 0255

forrás: teologia.partium.ro