Tudomány napja a DRHE-n

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktor- és doktoravatással, valamint tudományos ülésszak megrendezésével kapcsolódott a Magyar Tudomány Ünnepe 2015. rendezvénysorozathoz.

A rendezvényen a Teológiai Tudományok Tanszéket Drs. Kulcsár Árpád óraadó tanár, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktorandusza képviselte. 

mtu 2015 logo 72dpi 01 0

A tudományos ülésen az újonnan avatott díszdoktor, Peter Bukowski tartott előadást Hogyan válik hamissá a helyes teológia? (Wie richtige Theologie falsch wird) címmel.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2015. évi országos rendezvénysorozatát november 3-tól 30-ig rendezi az MTA.
Az MTÜ témája és főcíme idén: A tudomány evolúciója: a valós és a virtuális világok.
A 2015 évi eseményfolyam a tudományt, mint a jövő alakításának meghatározó eszközét kívánja bemutatni az érdeklődőknek; a tudományt, mint a hiteles ismeretszerzéshez segítő eszköz szerepét hirdeti; továbbá kiemelt figyelmet szentel a társadalom tagjainak mindennapi döntéseit alapvetően befolyásoló témáknak.

További információ a programról: http://www.drhe.hu/magyar-tudomany-unnepe-2015

229

Díszdoktor és doktoravató ünnepséggel egybekötött tudományos ülésszak megrendezésével csatlakozott a Magyar Tudomány Ünnepe 2015 rendezvénysorozathoz, november 17-én a Debreceni Református Hittudományi Egyetem. Peter Bukowski, német lelkipásztort, a Németországi Református Szövetség egykori moderátorát díszdoktorai sorába fogadta, míg Somfalvi Edit lelkészt, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Gyakorlati Teológia Tanszékének tanársegédjét doktorrá avatta az ünnepi közgyűlésen az Egyetem.

Az ünnepi alkalom a Tiszántúli Református Egyházkerület áhítatával kezdődött. Fekete Károly kiemelte, hogy történelemformáló fordulat az, amikor az Isten belenyúl a körülményekbe, népek viszonyába, személyek élettörténetébe és átrendez mindent, az ember csak statiszta. A korfordító Isten pedig várja a sorsvállaló embereket minden időben, mert csoda akkor történhet, amikor a korfordító Isten és a sorsvállaló ember találkozik. „Azonban nem elégedhetünk meg azzal, hogy a díszdoktorainkra, doktorainkra gondolunk” - mondta Fekete Károly, majd hozzátette, emellett az kell, hogy fontos legyen, hogy a Krisztusban kapott fordulat miatt, mi is magunkra találjunk!

A közgyűlésen köszöntötte a megjelenteket a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora. Bölcskei Gusztáv kifejtette, hogy a tudomány ünnepén a „Hogyan lehet a teológiai tudományt művelni?” témakörrel foglalkoznak, mert ez az ünnep alkalmat ad arra, hogy megvizsgálják, mi is valójában a teológiai tudomány művelése és feladata? Bölcskei Gusztáv kiemelte azt is, hogy a tudományok művelői olyanok, mint a méhek, összegyűjtenek valamit, ami rajtuk kívül van, majd összerendezik azt.

A megnyitó gondolatok után a Hittudományi Egyetem rektora ismertette Peter Bukowski életútját. A német lelkész 1950-ben, Bonnban született. Felsőfokú tanulmányait Kölnben és Berlinben végezte. 1990-2015 között a Németországi Református Szövetség moderátora volt. 30 éve ápol aktív kapcsolatot Magyarországgal és a magyar református egyházzal. Bölcskei Gusztáv szerint Peter Bukovski munkássága és filozófiája megmutatja, hogy az új irányzatok mellett mindig érdemes az alapokhoz visszanyúlni. A laudáció után az ünnepélyes címátadó következett, a tiszteletbeli doktori cím átvételével Peter Bukowskit díszdoktorainak sorába fogadta a Debreceni Református Hittudományi Egyetem.

89

Somfalvi Edit életútját Bodó Sára, az egyetem docense ismertette. Somfalvi Edit Avasfelsőfaluban született, de édesanyjával 1974-ben Szatmárra költözött, hogy magyar nyelvű intézményben tanulhasson. Felsőfokú tanulmányait 1988-ban kezdte meg a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben, az évfolyamon egyedüli női hallgatóként. 1994-ben egy évig püspöki titkári feladatokat látott el Nagyváradon, majd lelkipásztori szolgálatot végzett a Szilágyságban, de eltöltött egy rövidebb időt külföldön is. 2003-ban érkezett Debrecenbe, amikor a Hittudományi Egyetem pasztorálpszichológia szakán kezdte meg tanulmányait. A Doktori Iskolát is itt végezte. Doktori dolgozatát, amelynek címe: A gyermekkori szorongás oldása bibliai történetekkel, ez év november 3-án védte meg. Doktori tanulmányait summa cum laude eredménnyel végezte.

161

Peter Bukowski köszönő szavaiban kifejtette, hogy Magyarországot a jó református teológia hazájának tartja, és külön örömét fejezte ki, hogy ez a teológia az ökumenikus párbeszédekben is megjelenik. Kiemelte, hogy nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy a Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktora lehet.

Somfalvi Edit hangsúlyozta, hogy a mai nappal egy tizenkét éves álom vált valóra, azzal, hogy átvehette a doktori címet és így rendes tanára lehet a Kolozsvári Teológiai Intézetnek. Kifejtette, hogy 2003-ban azért választotta Debrecent, hogy az itt megszerzett tudást tovább adhassa Kolozsváron és ez az álom most megvalósult.

Peter Bukovszki előadása az alábbiakban olvasható: 

richtige-theologie2.pdf

forrás: teologia.partium.ro