Teológiatörténeti Műhelykonferencia 3.

3. Teológiatörténeti Műhelykonferencia

A Partiumi Keresztény Egyetem, a Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dogmatika és Egyháztörténeti Tanszékei és a MRE DC vallástudományi szekciója szervezésében november 11-én, pénteken került sor a 3. Teológiatörténeti Műhelykonferenciára.

letöltés 1

Nagyváradon a Partiumi Keresztény Egyetem volt a házigazdája az immár harmadik alkalommal megrendezésre került Teológiatörténeti Műhelykonferenciának. A rendezvényt hagyományosan a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dogmatika és Egyháztörténeti Tanszékei, a Partiumi Keresztény Egyetem – Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete és a MRE DC vallástudományi szekciója szervezte egymással jó együttműködésben. A DRHE részéről Dr. Kovács Ábrahám egyetemi docens, a PKE részéről pedig Dr. Pálfi József rektor, a konferencia szervezői a reformáció korától napjainkig terjedő időszak magyar protestáns teológiatörténetében határozták meg a tematikát, ezzel tág kereteket biztosítva úgy idői síkban, mint a teológiai irányzatok terén. Ez tette lehetővé az előadások sokszínűségét is.

Elsőként Dr. Tunyogi Lehel a román filozófus, Emil Cioran (1911-1995) történelemszemléletéről értekezett, korreferátora pedig Drs. Szatmári Elemér volt. Dr. Hatos Pál Ravasz László munkáját méltatta, kifejtve a püspök programját és annak megvalósulását. Az előadásban megfogalmazottakat Dr. Kovács Ábrahám korreferátuma támasztotta alá. Dr. Pálfi József előbb szót adott korreferátorának, Drs. Kulcsár Árpádnak, aki az Oxford-mozgalmat mutatta be, majd a házigazda-előadó az Oxford-mozgalomnak a Királyhágómelléken történő befogadását ismertette a hallgatósággal.

A konferencia szünetében az előadók és a hallgatóság részt vettek a „A forradalom gyújtópontjában – Tűzből élet és enyészet” című kiállítás megnyitóján, mely az 1956-os debreceni eseményeket mutatta be.

A szünet után Drs. Bodnár Lajos rendhagyó témájú előadása következett Jókai Mór vallásszemléletéről „A kőszívű ember fiai” c. regény alapján. Korreferátora, Drs. Simon-Szabó István a korszak történeti hátterét és az írónak a vallásokkal ill. a politikával való kapcsolatát világította meg. Az utolsó előadásban Drs. Geréb Miklós a Bartók György – Tárkányi György által összeállított konfirmációi káté újszerűségére mutatott rá a 19-20. század fordulójának erdélyi teológiai viszonyai között. A soron következő korreferátumban Drs. Balázsné Kiss Csilla a néhány évtizeddel később Sass Kálmán vértanú lelkipásztor által írt kátét mutatta be a szerző életútjával egyetemben. A rendezvény közös ebéddel ért véget az Arany János Kollégiumban.

Drs. Bodnár Lajos, lelkipásztor

forrás: teologia.partium.ro