Teológiatörténeti Műhelykonferencia 2.

Szeretettel hívjuk a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen megrendezésre kerülő műhelykonferenciára, amelyre 2015. november 20-án, pénteken kerül sor. A szimpózium az egyetem Dogmatika Tanszéke, Egyháztörténeti Tanszéke, valamint a Hatvani István Teológiai Kutatóintézet és a Közép-Európai Reformáció és Protestantizmus Történeti Kutatóintézet közös rendezvénye.

Társszervező: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad;  Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete, Nagyvárad;  a MRE DC vallástudományi szekciója.

letöltés 1

Téma: Protestáns teológiatörténet Magyarországon a reformáció korától napjainkig

 

Délelőtti ülésszak (Moderálás, dr. Baráth Béla Levente)

 

9.30–10.00        Dr. Kovács Ábrahám: Köszöntés és műhelykonferencia menete

10.00–10.20      Prof. Dr. Kolumbán Vilmos: Univerzalista teológia Erdélyben

10.20–10.30      Korreferátum, dr. Baráth Béla

10.30–10.50      Drs. Révész Rita: Finn és magyar evangélikus teológiai kapcsolatok 1927-1948 különös tekintettel az ébredési mozgalmakra

10.50–11.00      Korreferátum, prof. dr. Korányi András

11.00–11.15      Hozzászólások

11.15–11.35      Drs. Kulcsár Árpád: A magától értetődő dolgok elmélete. Filozófiai és esztétikai vonások Ravasz László gyakorlati teológiai gondolkodásában

11.35–11.45      Korreferátum: dr. Pálfi József

11.45–12.05      Dr. Hatos Pál: Liberális teológus volt Ravasz? A református püspök teológiai személete korai művei alapján

12.05–12.15      Korreferátum, dr. Kovács Ábrahám

12.15–12.30      Hozzászólások – Az első kötet bemutatása

12.30–13.30      Ebéd

 

Délutáni ülésszak (Moderálás, dr. Szabadi István)

13.30–13.50      Drs. Geréb Miklós: Jó fa – rossz gyümölcs?! Avagy Szász Domokos teológiai gondolkodása a Protestáns Egyletben megtartott előadása tükrében

13.50–14.00      Korreferátum, nt. Pocsveiler István

14.00–14.20      Dr. Fekete Csaba: Farkas Sándor töki lelkész élete, működése különös tekintettek a vasárnapi iskolák számára kiadott énekeskönyvre

14.20–14.30      Korreferátum, dr. Szabadi István

14.30–14.45      Hozzászólások – kávé mellett! 

14.45–15.05      Drs. Némedi Gusztáv: Tisza István a nemzet szolgálatában

15.05–15.15      Korreferátum, prof. dr. Gaál Botond 

15.15–15.35      Drs. Szetey Szabolcs: Ravasz László és homiletika történetének forrásai

15.35–15.45      Korreferátum, dr. Pap Ferenc: Novák Lajos 1905-ös liturgiatervezete

15.45–16.00      Hozzászólások – ismét kávé mellett!   

 

Dr. Kovács Ábrahám                                                                                     Dr. Baráth Béla Levente

egyetemi docens                                                                                               egyetemi docens

forrás: teologia.partium.ro