Revival, Social Reform and Spiritual Renewal in Central and Eastern Europe

"Ébredés, szociális reform és spirituális megújjulás Közép-Kelet-Európában" címmel kétnapos, nemzetközi konferencia zajlott a Partiumi Keresztény Egyetemen 2018 november 22-23-án. Előadók értkeztek Romániából, Magyarországról, Szlovákiából, Ausztriából és Németországból. 

A konferencia a Gazdaság és Társadalomtudományi Kar, a Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete és a Partiumi Területi Kutatások Intézete közös szervezésében valósult meg.

Dr. Pálfi József rektor megnyitó beszédében üdvözölte a konfencia előadőit és résztvevőit, reményét fejezve ki, hogy az elsőízben megrendezett konferencia hagyományteremtő szándékkal fog majd folytatódni a jövőben. Ez a konferencia alkalmas arra, hogy felekezetek és nemzetek közötti hidakat építsen tovább - mondta megnyitó beszédében.

Dr. Kovács Ábrahám, mint fő szervező elmondta, hogy egy régóta, majd húsz éve kigondolt, és tervezett szakmai találkozó eredménye a konfencia létrejötte. Azokat a szakembereket kívánta összegyüjteni, akik Közép-Kelet-Európa protestáns közösségeinek kialakulásával, egyháztörténettel, különösen ébredéstörténettel foglalkoznak. Ez egy lépés a keresztyén egyházakon belüli felekezeti kutatások átláthatóbbá tétele felé, ahol a kutatások során elért eddigi eredményeket ismertethetik meg egymással a szakemberek. A konferencia célja egy hosszútávú párbeszéd kialakítása, a konzultációk rendszeressé tétele, az erdmények publikáció formájában való közrebocsájtása. Köszönetét fejezte ki a Partiumi Keresztény Egyetemnek, hogy helyszínt biztosított és anyagi támogatást nyújtott a konfereciának. Megköszönte a többi szervező, valamint a megjelent előadók munkáját. 

conference-program-2018-11-22-23-pke.pdf

konferencia 33 A 1 A 4 konferencia 7 A 2 A 5 A 8 A 8 A 3 A 10 konferencia 3 konferencia 1 konferencia 10 konferencia 4 konferencia 6 konferencia 5 konferencia 11 konferencia 13 konferencia 14 konferencia 15 konferencia 16 konferencia 18 konferencia 19 konferencia 21 konferencia 22 konferencia 25 konferencia 26 konferencia 27 konferencia 28 A 9 konferencia 29 konferencia 30 konferencia 31 A 11 konferencia 36 konferencia 38 konferencia 39 A 6 konferencia 40 konferencia 44 konferencia 45 konferencia 46 konferencia 47 konferencia 48 konferencia 63 konferencia 66 konferencia 67 konferencia 68 konferencia 69 konferencia 70 konferencia 71 konferencia 74 konferencia 72 konferencia 76 konferencia 77 konferencia 73 konferencia 75 konferencia 43 konferencia 23