Koreai-magyar teológiai kapcsolatok Debrecenben

Koreai református teológusok tettek látogatást a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2015. október 21 és 24 között a "Hun-Han" teológiai fórum keretében. A Debreceni Református Kollégiumban megtartott angol nyelvű műhelykonferencián hat távol-keleti és 14 Kárpát-medencében dolgozó teológus vett részt köztük Dr. Jooseop Keum az Egyházak Világtanácsa Missziói és Evangélizációs osztályának igazgatója. A találkozót Prof. Dr. Bölcskei Gusztáv, az egyetem rektora és Dr. Kovács Ábrahám – aki korábban egy fél évet tanított is Koreában – szervezte.

A Teológiai TudományokTanszéket Dr. Kovács Ábrahám képviselte a konferencián, aki egyben a konferencia szervezője és előadója is volt, valamint Drs. Kulcsár Árpád óraadó tanár. 

kep 0

A konferencia a kommunizmus, a szekularizáció és a nacionalizmus egyházi vonatkozásaival foglalkozott, mely témák a koreai és a magyar nép modern kori történetében meghatározó szerepet játszottak. A közös alapot az teremtette meg, hogy mind a koreai, mind pedig a magyar kálvinizmus létszámaránya feletti történelemformáló szerepet játszott az adott ország történetében. A Magyarországi Református Egyház és a koreai református egyházak között már léteznek különféle kapcsolatok, ennek a konferenciának az újdonsága azonban abban állt, hogy teológiai eszmecserére ilyen formában most került először sor. A feleket az a szándék vezette, hogy feltérképezzék, mely területeken tanulhatnak egymástól. Ez magyarázza a fenti témák kiválasztását. A koreai teológusok érdeklődést mutatnak ugyanis az iránt, hogy a kommunizmus után a magyar reformátusság hogyan tudott tovább lépni, mivel koreai testvéreink megpróbálnak felkészülni arra az esetre, amikor reménységük szerint Észak és Dél-Korea egyesül és akkor a megszűnő kommunizmus számos kérdést fog felvetni. Nagyon felemelő érzés volt látni, hogy egy keleti nép megérti a magyarság kommunizmusban szerzett tapasztalatait és a trianoni tragédiát: nemzeti közösségeink határok által történet székszakítását is átérzi. 

A debreceni és koreai teológiai intézetek képviselői a tudományos együttműködés folytatásáról is határoztak, mely a jövőben újabb közös konferenciák és közös kutatási programok megvalósításában ölthet testet. A kezdeményezés célja, hogy kétévente találkozzanak a teológusok. Terveink szerint egyik évben Magyarországon, másik évben Koreában gyűlünk össze aktuális teológiai és közéleti témák megvitatására.

A konferencia résztvevői a csütörtöki, előadásokkal töltött nap után, egy beregi-szatmári tanulmányúton vettek részt, ahol az ottani gyülekezetek, köztük Szatmárcseke és Sonkád vendégszeretetét élvezhették, és a magyar reformátussággal valamint a magyar kultúrával ismerkedhettek. A találkozó végén mindkét fél megerősítette, hogy szeretnének az elkezdett úton közösen tovább menni, szolgálva Istent és népüket, ki-ki a maga kontextusában.

a4plakat 1 2 page 001

forrás: teologia.partium.ro