Hogyan dolgozzunk bibliai történetekkel az erkölcsi nevelésben?

Elkészült a Driestar Educatief és a Partiumi Keresztény Egyetem 2021-22-es közös online projektjét bemutató videó 

A projekt nyomán készült videó megtekinthető ITT.


A 2021-22-es egyetemi évben folytatódott a Driestar Educatief és a Partiumi Keresztény Egyetem együttműködése, melynek keretében a két intézmény tanítóképző szakos hallgatói dolgoztak közösen a Hogyan dolgozzunk bibliai történetekkel az erkölcsi nevelésben (How to work with Bible stories in moral education) témán.Driestar2

Az őszi előkészítést követően a hallgatók közös munkájára az egyetemi év első félévének végén, november és december hónapok folyamán került sor. A Driestar Educatief részéről tizenegy, a Partiumi Keresztény Egyetem részéről pedig tíz hallgató vett részt a programban. A minden résztvevő közös részvételével megtartott online nyitó alkalmat követően a hallgatók 4-5 fős, vegyes holland-magyar csoportokban dolgoztak egy módszertani témán. Feladatuk az volt, hogy egy vagy két általuk választott bibliai történetre építve dolgozzanak ki egy-egy foglalkozás-, illetve óratervet kisebb (a romániai rendszerben óvodás korú), illetve nagyobb (a romániai rendszer szerint elemi iskolás) gyerekek részére. A záró alkalom keretében a csoportok ezeket a terveket mutatták be közösen.

Gouda2A program törzsét képező módszertani feladaton kívül a résztvevőknek alkalmuk nyílt betekinteni egymás országának oktatási rendszerébe, illetve az erkölcsi nevelés helyi sajátosságaiba. A hallgatók angol nyelvű kommunikációjának fejlesztése, illetve a lehetőségekhez mérten a személyes kapcsolatteremtés is a program célját képezte. A záróalkalmat követően kiértékelő megbeszélésekre is sor került, amelyek során részben a hallgatókkal együtt, részben a részt vevő pedagógusok körében tekintettük át, mi hogyan működött, illetve egyeztettünk arról is, mire érdemes figyelni a program jövőbeni folytatása során.

Gouda3Egyetemünk részt vevő hallgatói a kiértékelés során jó tapasztalatként értékelték a programban való részvételüket, annak elsődleges pozitívumaiként pedig az angol nyelvű kommunikáció életszerű környezetben való gyakorlását, a holland hallgatókkal való kapcsolatépítést és a módszertani tapasztalatok szerzését emelték ki.


Hallgatóink beszámolói

He Szerintem izgalmas és szokatlan helyzetet teremtettünk azzal, hogy senkinek sem az anyanyelve volt az angol, így senkinek sem volt kínos, ha valamit nem tudott angolul, mégis ez volt az egyetlen közös nyelv. Mivel én az angol nyelvet amúgy is nagyon szeretem, ezért izgalmas volt csak angolul beszélgetni az alkalmakon. A projekt témája, a bibliai történetek gyerekeknek, szerintem az egyik legjobb ötlet volt pedaképzősök számára. Jó volt keresztényekkel keresztény témát boncolgatni, és megosztani egymással a véleményünket. (Heipach Emőke Brigitta)

Családias légkör fogadott, s olyan emberek, akik szeretettel, érdeklődően várták a találkozást. A közös munka gördülékenyen ment, hiszen nyitottak, barátságosak és azonnal elérhetőek voltunk egymás számára. Hálás vagyok, hogy betekintést nyerhettem egy olyan tanulási-tanítási környezetbe, ahol a középpontban a hit áll, s minden más eköré épül. Elraktároztam, amit láttam, tapasztaltam, s bár viszonylag kevés volt az együtt töltött idő, én mégis sokat kaptam mint keresztény ember és mint pedagógus egyaránt. (Nagy Andrea Mónika)

Nehezen tudtam elképzelni, hogy teljesen idegen emberek, akik addig nem találkoztak, nem beszéltek, nem ismerték egymást, hogyan fognak együttműködni és közösen kidolgozni egy óratervet. Ez a kétségem is hamar elszállt, hiszen a lányokkal úgy dolgoztunk együtt, mintha csak évfolyamtársaink lettek volna, és együtt tanultuk volna bármelyik tantárgyat. Az érték, melyet ők képviselnek, példaértékű, és úgy gondolom, hogy a mi oktatási rendszerünkbe is át lehetne ültetni, be lehetne csempészni néhány gondolatot, módszert belőle. Gördülékenyen ment az óratervek kidolgozása, mindenki hozzájárult a saját ötletével, legyen az egy bibliai történet vagy az ahhoz kapcsolódó dramatikus, játékos feladatok. A kommunikációval sem volt gond; szóban vagy akár mutogatva, de elmondtuk azt, amit szerettünk volna.  Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ilyen empatikus, kedves csoporttársaim voltak, nem éreztem egyszer sem azt, hogy a nyelvtudásom miatt hátrányban részesítenének. (Kléh Zsófia)

VnNem bántam meg egy cseppet sem, hogy részt vettem ebbe a projektben, hisz sok új dologgal gazdagodtam, és betekintést nyerhettem egy új, más világba. A holland lányok, akikkel együtt dolgoztunk, nagyon kedvesek, megértőek és segítőkészek voltak. Örülök, hogy részese lehettem ennek a kalandnak. (Vajda Noémi)

A projekt lehetőséget nyújtott betekinteni egy valamelyest hasonló, de mégis néhol eltérő világszemléletbe, s a közös ötletelések kibimbózása által olyan produktum születhetett, mely a továbbiakban is támpontot nyújthat vallásos témák feldolgozásához. (Mészár Hortenzia)

MegyNagyon kellemes tapasztalás volt számomra, hogy egy más ország, más egyetem diákjaival való együtt-dolgozás mennyire tudja motiválni az embert, illetve hogy olyan tapasztalatokat szerezhettem, amelyeket mind a személyes életemben, mind a munkám során fel tudok majd használni. Jó volt megtapasztalni, hogy az erkölcsi nevelésben a Biblia alapján milyen sokszínűen lehet a gyerekek számára izgalmas és varázslatos tevékenységet létrehozni. Csak köszönni tudom, hogy részt vehettem a projektben, és a már nagyobb, meggazdagodott batyummal tudok tovább ballagni. (Móra Emese Gyöngyvér)

Nagyon tetszett nekem, hogy kezdetben egy nagy csoportban mindenki bemutathatta saját egyetemét, azután pedig kiscsoportokra osztódtunk. Úgy gondolom, kiscsoportokban sokkal hangulatosabb és családiasabb légkör alalkulhatott ki. A csoporttagokkal egész jól összeismerkedtünk, és próbáltunk egy közös nyelvet beszélni, kisebb-nagyobb sikerekkel. Viszont annál könnyebben és gördülékenyebben tudtuk megoldani az előttünk álló feladatokat. És  a kellemes hangulat sem maradt el! Azt gondolom, összességében nagyon jól sikerült projekten vagyunk (sajnos) túl, de reméljük, hogy ezek a kapcsolatok még sokáig fennmaradnak, és gazdagodhatunk egymás tudásából merítve. (Kányádi Orsolya)

SvszSzámomra a projekt kiváló szakmai tapasztalat volt. Betekintést nyerhettünk abba, milyen is az, amikor egy másik ország hallgatói kerülnek kapcsolatba a mi országunkkal, a mi egyetemünkkel. A csoportos beszélgetések nagyon hatékonyak voltak, kedves, társalgó, barátságos emberekkel. Bár a nyelvtudásunk hiányosságai néha akadályoztak miket, mégis könnyen megértettük egymást, s legtöbbször egy véleményen voltunk. Számomra ösztönző dolog az, hogy egy cél érdekében barátságos emberekkel dolgozhattam együtt, akiket ugyanúgy Istenbe vetett hitük vezérel. (Sorbán Viktória Alexandra)

 

forrás: tanitokepzo.partium.ro