Balogh Ferenc professzor edinburghi naplója

A Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete és a L'Harmattan könyvkiadó közös együttműködésének köszönhetően, Dr. Kovács Ábrahám, a PKE Humántudományi Tanszékének egyetemi docense, valamint Dr. Baráth Béla, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense szerkesztésében elindult a Magyar Protestáns Teológiatörténeti Könyvtár sorozat, melynek második kötete, a "Források" témakörében jelent meg.  

Balogh Ferenc naplojaRészlet a kötet előszavából: 

"A skót-magyar egyházi és társadalmi kapcsolatok 175 éve indultak el. Az Edinburgi napló az egyháztörténeti tanszék megalapításának 150. évfordulója alkalmával jelenik meg, amelyet a 19. század legnagyobb hatású kollégiumi professzora, Balogh Ferenc írt. Nagy örömre szolgál, hogy sokéves kitartó munka után a kéziratos anyag, amelyet csak a kutatók olvashattak, elérhetővé vált, mint nyomtatott forrás Dr. Kovács Ábrahám rendszeres teológus és egyháztörténész jóvoltából. A szerkesztő, a híres professzorhoz hasonlóan, maga is kiválóan műveli mind a két diszciplinát, és megajándékozta a Kollégiumot olyan munkával, amelyről Dr. Ferenczy Károly így irt: A tudós egyháztörténész, ifj. Révész Imre püspök, aki a francia-magyar egyházi kapcsolatok szempontjából, de elsősorban a nagybátyjára vonatkozó adatok kijegyzése érdekében debreceni lelkipásztorsága idején szintén olvasta a naplót, ezt írta egy nekem írt levelében: a napló 'kimeríthetetlen kortöténeti kincsesbánya', amihez azt teszem hozzá, hogy megérdemelné ez a kincsesbánya, hogy kincseit további kutatások felszinre hozzák és közkinccsé tegyék. Íme, most kezünkben van ez a rendkívül értékes dokumentum, amely bemutatja a skót református kegyességet, oktatást, hétköznapokat, politikai életet, az edinburghi ösztöndíjalap létrejöttét. A napló egy olyan ifjú lelkivilágába nyújt betekintést, aki mély Krisztus-hitre jutott, nagyon szerette református egyházát, a magyarságát fontosnak tartotta és korát messze meghaladóan ökumenikus volt. Balogh Ferenc életéről és munkásságáról jogosan mondhatjuk, hogy rendkívüli hatásal volt a hazai, különösen a debreceni egyház- és társadalom-történetre a hosszú 19. században. "

Prof. Dr. Hörcsik Richárd, 

tanszékvezető egyetemi tanár

Balogh Ferenc Professzor Edinburgi Naplója.

Egy ifjú magán esti jegyzetei a nagy református városban.

Szerkesztette: Kovács Ábrahám. Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete, Nagyvárad - L'Harmattan kiadó, Budapest, 2016.

ISBN: 978-963-414-124-2. 

Megjelent a Nemzeti Kulturális Alap 4921/01006 sz. pályázat támogatásával. 

Magyar Protestáns Teológiatörténeti Könyvtár

Sorozatszerkesztők: Kovács Ábrahám és Baráth Béla Levente

A sorozat szerkesztőbizottsága: Béres Tamás, Füsti-Molnár Szilveszter, Hatos Pál, Korányi András, Pap Ferenc, Pásztori-Kupán István, Pálfi József. 

 

forrás: teologia.partium.ro