Az önkéntesség szerepe a gazdasági és szociális életben

Nemzetközi konferencia a Partiumi Keresztény Egyetemen 2016. június 3-án

A Partiumi Keresztény Egyetem – PKE Bölcsészettudományi KaránakTársadalomtudományi Tanszéke, valamint a Közgazdaságtudományi Kar Gazdálkodási és Menedzsment tanszéke a sümegi John Henry Newman Felsőoktatási Képzési Központtal közösen nemzetközi konferenciát szervez „Az önkéntesség szerepe a gazdasági és szociális életben” címmel. A rendezvény megnyitására 2016. június 3-án kerül sor 15.00 órakor a PKE épületének Bartók termében.

A konferencia elsődleges célja az önkéntesség, mint társadalmi tevékenység szerepének hangsúlyozása. Az előadók az önkéntességgel kapcsolatos szociális, valamint gazdasági lehetőségeket és problémákat dolgoznak fel elméleti és empirikus szempontok szerint. A konferencia másodlagos célja a szervező intézetek tudományos együttműködésének megerősítése.

14:30 – 15:00 - Regisztráció

15:00 – 15:10 - Köszöntő és megnyító

15:10 – 17:00 - Plenáris előadások – E13-as vagy Bartók Terem (amennyiben felszabadul)

17:00 – 17:05 - Szünet

17:05 – 18:00 - Szekcióelőadások

18:00 – 18:10 - Értékelés, Konferenciazárás

 

14:30 - 15:00 - Regisztráció

 

15:00 – 15:10 - Köszöntő és megnyító    

Dr. Flóra Gábor (PKE rektorhelyettes)

 

15:00 – 17:00 - Plenáris előadások – E13-as terem (vagy Bartók terem)

Corde-Szoboszlai Erzsébet (Diakónia Keresztény Alapítvány Bihar Megyei Fiók): Önkéntesség a Diakónia Keresztény Alapítványnál

Dr. Kertész-Bakos Ferenc (JHN):  A magyar önkéntesség aktuális kormányzati stratégiái

Drs. Janowszky Sándor (KF): Az önkéntesség mint a szezonális turizmus humán-erröfórás tartaléka

Szántó Ildikó (PhD Student, UO), dr.  Szarka Árpád (PKE): Az önkéntesség hatásai a Bihar megyei szociális szolgáltatási rendszerben

Dr. Györbiró András (PKE): Önkéntesség - pro és kontra érvek a kortárs romániai társadalmi kontextusban

Dr. Szilágyi Györgyi (PKE): Az önkéntesség mint pályaszocializációs folyamat

Berce Andra (Resq Consulting), dr. Bernáth Krisztina (PKE), Drs. Pásztor Rita (PKE): Az önkéntesség, mint társadalomérzékenyítő erőforrás.

Aczél Dóra (Yuppi Tábormozgalom Egyesület): Élményterápiázott önkéntesek, avagy hogyan érdemes motiválni őket?

Drs. Gombik Judit Kaludia (PKE): Az önkéntesség szerepe az idősgondozásban

Drs. Szűcs Enikő (PKE): Az önkéntesség szerepe a szociális munkában

Dr. Albert-Lőrincz Csanád (PKE): StudCoop Kolozsvár, önkéntes civil kezdeményezés


 

17:05 – 18:00 Szekcióelőadások

 

“A” Szekció – E13-as terem (vagy Bartók terem)

 

Dr. Dejeu Gheorghe (UO): Participarea studenților la voluntariat. Studiu de caz an III sociologie

Dr. Dragoș Dărăbăneanu (UO): Dimensiunea economică a voluntariatului

Drs. Hámos Dalma (PhD Student, Univ. of Pécs): Önkéntességen alapuló kezdeményezések lehetséges hatása a termékenységi tendenciákra

Dr. Györbiro Andras (PKE): Az önkéntesség munkaügyi aspektusai Nagyváradon

Dr. Hunyadi Attila Gábor (BBTE): Munkahelyteremtés és közhasznú önkéntesség a szövetkezeti értékrendet szerint működő klaszterekben (Coop, Desjardins, Migros, Mondragon, Székely Gyümölcs, Nagyküküllőmenti Mezőgazdasági Szövetkezet esettanulmányok)

Dr. Szilágyi Györgyi (PKE): Az önkéntesség szerepe a speciális oktatási igényű gyermekkekkel való tevékenység során

Drd. Gombik Judit Kaludia (PKE): The importance of voluntary work in child welfare

Csipkés Hajnalka-Szende: Az Európai Unió önkéntesség fejlesztési stratégiai a fiatalok körében / The european union volunteering development strategy among youth

 

 

 “B” Szekció – SZ37-es terem (tetőtér)

 

Drs. Belényi Emese (PKE): A nagyváradi szociális munkás képzés szakmai gyakorlati tapasztalatai

Dr. Albert-Lőrincz Csanád (PKE): Szakkolégiumok, mint kapcsolati háló és önkéntes továbbképzési lehetőség

Fülep Dániel (JHN): Az önkéntesség teológiai megközelítése / Theological approach of the volunteering

Drs. Györbiró Nóra Alice (BBTE): Az önkéntesség lehetséges szerepe az iskolai agresszió leküzdésében

Dr. Pétervári Zsolt (JHN): A közép-európai civil szféra nemzetgazdasági jelentősége a rendszerváltozástól napjainkig

Drs. Péter András (PKE): Az önkéntesen végzett tevékenységek különböző formái és azok jogi szabályozása a román jogrendszerben

Drs. Berei Emese – Beáta (PhD Student, DE): Kortárskapcsolati szolidarítás és önkéntes/civil beágyazottság

 

18:10 – Értékelés, Konferenciazárás

forrás: tarstud.partium.ro