Hírek

Sikeresen államvizsgáztak

Sikeresen államvizsgáztak

Július 3-4. között került sor a Teológia-Szociális Munka (Diakónia) szakos hallgatók államvizsgájára a Kolozsvári BBTE Református Teológia karán. 

2017.07.05.

Koreai Presbiteriánusok Nagyváradon

Koreai Presbiteriánusok Nagyváradon

Dr. Kovács Ábrahám egyetemi docens szervezésében, egy hosszabb körút részeként Nagyváradra látogatott a Korei Presbiteriánus Egyház főtitkára, valamint két teológiai tanár. A találkozáson egyeztetés történt a Teológia-Szociális Munka (Diakónia) szak jelenéről és jövőjéről is. Az egyetemet Dr. Pálfi József rektor és Dr. Kovács Ábrahám képviselte. 

2017.06.28.

Átadtuk a Stafétát 2017-ben is!

Átadtuk a Stafétát 2017-ben is!

Június 23-án a nagyváradi Szent László Napok keretében került sor, a Partiumi Kutatóintézet diákpubliációs folyóiratának a bemutatására és átadására.

2017.06.26.

Végzős hallgatók ballagtak

Végzős hallgatók ballagtak

A Teológia-Szociális munka (Diakónia) szak első végzős hallgatói ballagtak június 17-én. 

2017.06.19.

Végzős magiszteri hallgatónk sikere az  Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián

Végzős magiszteri hallgatónk sikere az Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián

Kedves Tamás  Róbert, a PKE  Európai Szociálpolitikák magiszteri képzés másodéves hallgatója kiválóan  szerepelt  a 2017.  május 18-21 között  Kolozsváron megrendezett XX.  Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencián.

2017.06.07.

A Szatmári Caritas szervezet a Partiumi Keresztény Egyetemen

A Szatmári Caritas szervezet a Partiumi Keresztény Egyetemen

2017. Május 17-én a Partiumi Keresztény Egyetemre látogatott a Szatmári Caritas szervezet két jeles képviselője.

2017.05.23.

Megalakult a Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör

Megalakult a Ravasz László Gyakorlati Teológiai Kör

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Gyakorlati Teológia Tanszékének égisze alatt megalakult a Ravasz László (1882-1975) Gyakorlati Teológiai Kör. Az alakuló gyűlésen drd. Kulcsár Árpád óraadó tanár képviselte a Partiumi Keresztény Egyetemet.  A gyakorlati teológiai kör egyrészt a szakmai konferenciák szervezésében, másrészt a műhelymunkák koordinálásában vállal feladatot. A Kör így reflektál az egyházi élet és a gyülekezeti szolgálat aktuális kérdéseire, és azokra egyfajta laboratóriumként válaszokat keres és fogalmaz meg.

2017.05.22.

A családon belüli erőszak kihívásai

A családon belüli erőszak kihívásai

Interaktív bemutató a PKE hallgatóinak részvételével

2017.05.14.

Szociális Munka Szak Napja

Szociális Munka Szak Napja

A  Partiumi Egyetemi Napok keretén belül 2017 április 28-án pszichodráma-foglalkozást tartottak a PKE szociális munkás hallgatói Dr. Bartha Krisztina pszichológus irányításával.  

2017.05.03.

Beszélő kezek – bevezetés a jelnyelv világába

Beszélő kezek – bevezetés a jelnyelv világába

Egyetemi Nyílt Nap a  PKE Szociális Munka szakán  - 2017 április 11.

2017.04.18.

Rusinné  Dr. Fedor Anita előadása

Rusinné Dr. Fedor Anita előadása

2017. április 7-én Rusinné  Dr. .Fedor Anita főiskolai docens,  a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális és Társadalomtudományi Intézetének  igazgatója  a Humántudományi Tanszék szervezésében előadást tartott az Erasmus+ keretén belül.

2017.04.12.

Ösztöndíjpályázat végzős középiskolásoknak - 2017

Ösztöndíjpályázat végzős középiskolásoknak - 2017

A Partiumi Keresztény Egyetem - Gazdaság és Társadalomtudományi Kara 2017-ben első ízben hirdeti meg „Egyetemkezdő ösztöndíj” pályázatát a 2016/17-es tanévben végzős középiskolás diákok számára.

2017.04.11.

Bemutatkozik Szabó Angéla, a Partiumi Kutatóintézet gyakornoka

Bemutatkozik Szabó Angéla, a Partiumi Kutatóintézet gyakornoka

A PTKI agrárium- és tanyafelmérés programjába 2017. április-májusában három PKE-s hallgató kapcsolódik be kutatási gyakornokként.

2017.04.10.

Bemutatkozik Kovács Aletta-Beatrix, a Partiumi Kutatóintézet gyakornoka

Bemutatkozik Kovács Aletta-Beatrix, a Partiumi Kutatóintézet gyakornoka

A PTKI agrárium- és tanyafelmérés programjába 2017. április-májusában három PKE-s hallgató kapcsolódik be kutatási gyakornokként.

2017.04.10.

Interaktív előadás az észak-atlanti kisnemzetekről

Interaktív előadás az észak-atlanti kisnemzetekről

A Partiumi Kutatóintézet szervezésében március 20-án került sor Fábián Attila és Posta Ákos István látványos előadására.

2017.03.20.

Az én reformációm - alázattal szolgálni

Az én reformációm - alázattal szolgálni

A Partiumi Keresztény Egyetem Humántudományi Tanszékének Református Szociális Teológia/Diakónia szakja pályázatot hirdet IX-XII osztályos középiskolás diákok számára. 

2017.03.09.

Egyetemi imaesték: Téged mi hajt?

Egyetemi imaesték: Téged mi hajt?

Szeretettel várunk mindenkit a Partium Keresztyén Egyetemen március 6-12. között tartandó egyetemi imaestékre.

Félévkezdő programsorozatunk tulajdonképpen az idei Egyetemes Imahét programját követi, az egyéni hitéletet, a közösséget, az egységet hivatott munkálni az egyetemista ifjak körében. Várjuk nemcsak jelenlegi diákjainkat, de minden Nagyváradon élő, tanuló egyetemi hallgatót is!

A pénteki alkalmon könyvbemutatóra is sor fog kerülni: Dávid István FIKE-lelkipásztor és Vitus-Bulbuk István kolozsvári kollégiumi lelkész által szerkesztett Tízparancsolat? c. kötet kerül ismertetésre.

Szomor Abigél, 

egyetemi lelkész

2017.02.28.

 Szociális Munka Szak pályázati kiírása középiskolás diákok számára

Szociális Munka Szak pályázati kiírása középiskolás diákok számára

Mese, novella vagy elbeszélés társadalmi problémákat feldolgozó témakörben

2017.02.27.

Református Kalendárium a 2017. esztendőre

Református Kalendárium a 2017. esztendőre

A reformáció félévezredes jubileumi esztendejére Wagner Erik lelkipásztor szerkesztésében látott napvilágot a Királyhágómelléki Református Egyházkerület könyvnaptára.

Az olvasmányok között mások mellett megtaláljuk drs. Kulcsár Árpád óraadó tanár "Ravasz László és a misszió" című tanulmányát, valamint egy beszámolót a nyári presbiteri konferenciáról is. 

2016.12.19.

Adventi készülődés, karácsonyra hangolódás

Adventi készülődés, karácsonyra hangolódás

A Szociális munkás és Diakónia szakos hallgatók Drs. Pásztor Rita tanárnő szervezésében egy meghitt, hangulatos délutánt töltöttek együtt. Az adventi készülődésben, karácsonyra hangolódásban a szakok és a hallgatók közösségépítő, egymást jobban megismerő, tartalmas együttléte énekléssel, szavalatokkal, építő beszélgetésekkel gazdag alkalom volt.

2016.12.05.

Nemzetközi kálvinizmus Európa perifériáin. Magyar és skót protestáns kapcsolatok a 19. században

Nemzetközi kálvinizmus Európa perifériáin. Magyar és skót protestáns kapcsolatok a 19. században

A Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete és a L'Harmattan könyvkiadó közös együttműködésének köszönhetően, Dr. Kovács Ábrahám, a PKE Humántudományi Tanszékének egyetemi docense, valamint Dr. Baráth Béla, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense szerkesztésében elindult a Magyar Protestáns Teológiatörténeti Könyvtár sorozat, melynek harmadik kötete, a "Monográfiák" témakörében jelent meg.  

2016.11.22.

Szociális munkás hallgatók szakmai tapasztalatszerzése

Szociális munkás hallgatók szakmai tapasztalatszerzése

A nagyváradi magyar tannyelvű Bonitas Speciális Iskolaközpont fogadta a Partiumi Keresztény Egyetem Szociális munka szakos hallgatóit.

2016.11.17.

Hatékonyabb együttműködés a Dunaújvárosi Egyetemmel

Hatékonyabb együttműködés a Dunaújvárosi Egyetemmel

2016.11.17.

Teológiatörténeti Műhelykonferencia 3.

Teológiatörténeti Műhelykonferencia 3.

3. Teológiatörténeti Műhelykonferencia

A Partiumi Keresztény Egyetem, a Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dogmatika és Egyháztörténeti Tanszékei és a MRE DC vallástudományi szekciója szervezésében november 11-én, pénteken került sor a 3. Teológiatörténeti Műhelykonferenciára.

2016.11.15.

Balogh Ferenc professzor edinburghi naplója

Balogh Ferenc professzor edinburghi naplója

A Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete és a L'Harmattan könyvkiadó közös együttműködésének köszönhetően, Dr. Kovács Ábrahám, a PKE Humántudományi Tanszékének egyetemi docense, valamint Dr. Baráth Béla, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense szerkesztésében elindult a Magyar Protestáns Teológiatörténeti Könyvtár sorozat, melynek második kötete, a "Források" témakörében jelent meg.  

2016.10.26.

SITTI-KRE Lelkésztovábbképző-tanfolyam

SITTI-KRE Lelkésztovábbképző-tanfolyam

Gyülekezetépítésről, gyülekezetszervezésről tanulhattak a lelkészek

A Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete és a Királyhágómelléki Református Egyházkerület idén is megszervezte a lelkész-továbbképzőt. Pálfi József Nagyvárad-réti lelkipásztor, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora szervezésében igazán színvonalas, hasznos és gyakorlati előadásokat hallgathatott az a mintegy harminc lelkipásztor, aki jelentkezett a programokra.

2016.09.21.

Teológiatörténeti Műhelykonferencia 3. - Meghívó

Teológiatörténeti Műhelykonferencia 3. - Meghívó

Téma: Protestáns teológiatörténet Magyarországon a reformáció korától napjainkig 

2016.09.10.

11. KRE Presbiteri Konferencia

11. KRE Presbiteri Konferencia

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének 11. Konferenciáján Drs. Kulcsár Árpád óraadó tanár képviselte a PKE Teológia Tanszéket. A konferencia központi témája a 450 éves a II. Helvét Hitvallás volt.

2016.09.01.

Az ókori keresztyén világ III.

Az ókori keresztyén világ III.

"Az ókori egyház eszkatológiai vetületei" címmel jelent meg a Patmosz könyvtár a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Patmosz Újszövetségi Kutatóintézet kiadványsorozatának III. kötete, melyben drs. Kulcsár Árpád óraadó tanár "Az egyház az apokaliptikus idókben" c. tanulmányával képviselte a Partiumi Keresztény Egyetemet. 

2016.08.30.

Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia

Világnézetek kihívásai és a protestáns teológia

A Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete és a L'Harmattan könyvkiadó közös együttműködésének köszönhetően, Dr. Kovács Ábrahám, a PKE Humántudományi Tanszékének egyetemi docense, valamint Dr. Baráth Béla, A Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense szerkesztésében elindult a Magyar Protestáns Teológiatörténeti Könyvtár sorozat, melynek első kötete, a "Tanulmányok" témakörében jelent meg.  

2016.06.29.

Az önkéntesség szerepe a gazdasági és szociális életben

Az önkéntesség szerepe a gazdasági és szociális életben

Nemzetközi konferencia a Partiumi Keresztény Egyetemen 2016. június 3-án

2016.06.02.

Oktatási és munkaerő-piaci jövőkép - nemzetközi konferencia a Partiumi Keresztény Egyetemen

Oktatási és munkaerő-piaci jövőkép - nemzetközi konferencia a Partiumi Keresztény Egyetemen

2016.05.26.

Reformed Churches Working in Unity and Diversity

Reformed Churches Working in Unity and Diversity

Global historical, theological and ethical perspectives. Edited by Ábrahám Kovács. 

L'Harmattan Publishing House, Budapest, 2016. ISBN: 978-2-343-09794-7

2016.05.16.

Nemzetközi konferencia a romák integrációjáról

Nemzetközi konferencia a romák integrációjáról

A  Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi Kar Társadalomtudományi Tanszéke, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Társadalomtudományi  Tanszéke és a Lippai Balázs Roma Szakkollégium Esély és kihívás: A roma kisebbségi közösségek integrációjának társadalmi, pedagógiai, szociálpedagógiai és kulturális kérdései Közép-Európában címmel nemzetközi konferenciát szervez.

 

2016.05.13.

Az ókori egyház eszkatológiai vetületei

Az ókori egyház eszkatológiai vetületei

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Újszövetségi Tanszéke és a Patmosz Kutatóintézet Prof. Dr. Peres Imre vezetésével május 6-án harmadik alkalommal rendezi meg "Az ókori keresztyén világ" című konferenciáját. A PKE Teológiai Tudományok Tanszéket drd. Kulcsár Árpád óraadó képviseli "A hét apokaliptikus gyülekezet a világban" c. előadásával. 

A konferencia A Nemzeti Tehetség Program részeként, az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!

2016.04.29.

Szakmai nap Diakónia-szakos hallgatók számára

Szakmai nap Diakónia-szakos hallgatók számára

Április 27-én, szerdán a PKE Teológiai Tudományok Tanszék I. és II. éves Diakónia-Szociális Teológia-szakos hallgatói szakmai napon vettek részt a Keresztyén Diakóniai Alapítvány Kolozsvári és Mérai székhelyén. 

2016.04.28.

Misszió a poszt-keresztyén Európában a 21 században

Misszió a poszt-keresztyén Európában a 21 században

Az Érmelléki Református Egyházmegye I. negyedévi lelkészértekezletén a Teológiai Tudományok Tanszék óraadója, drd. Kulcsár Árpád tartott előadást március 8-án. 

2016.03.21.

Gyászjelentés

Gyászjelentés

Méltó dolog tisztelettel és kegyelettel fejet hajtanunk dr. Eszenyeiné dr. Széles Mária professzorasszony áldott emléke előtt, aki kilépve a földi élet keretei közül, a napokban tért haza Teremtő Urunkhoz.

2016.02.16.

Látlelet az oktatásról a XXI. század elején, könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés a Partiumi Keresztény Egyetemen

Látlelet az oktatásról a XXI. század elején, könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés a Partiumi Keresztény Egyetemen

Könyvbemutatóra és kerekasztal-beszélgetésre kerül sor Látlelet az oktatásról a XXI. század elején címmel 2016. január 25.-én, hétfőn 17 órától a Partiumi Keresztény Egyetem (Primariei/Városháza utca 27 sz.) Bolyai termében. Az esemény során a Debreceni Egyetem Neveléstudományi Doktori Program valamint a  Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja (CHERD-Hungary) kutatóinak és hallgatóinak közelmúltban megjelent kötetei kerülnek bemutatásra.

2016.01.25.

Részvétnyilvánítás

Részvétnyilvánítás

Őszinte tisztelettel hajtunk fejet D. Dr. Tőkés István ny. teológiai professzor, lelkipásztor, író, az Erdélyi Református Egyházkerület egykori püspökhelyettesének áldott emléke előtt.

2016.01.19.

Megragadta az Újszövetség közvetlensége

Megragadta az Újszövetség közvetlensége

Aranygyűrűs teológiai doktor kitüntetésben részesítette a Zsinat Geréb Zsoltot, a Protestáns Teológiai Intézet nyugalmazott tanárát, a Partiumi Keresztény Egyetem volt rektorát.

2016.01.18.

Dr. Chae Young Kim (Sogang University) látogatása

Dr. Chae Young Kim (Sogang University) látogatása

Chae Young Kim, a Dél-Koreai Sogang egyetem Vallástudományok professzora, a Dél-Koreai Vallástudományi Társaság elnöke a Teológiai Tudományok Tanszék meghívására debreceni tartózkodása idején Nagyváradra is ellátogatott.   

2015.12.18.

Adventi várakozás

Adventi várakozás

A Teológiai Tudományok Tanszék Református Szociális Teológia (Diakónia) I és II éves hallgatói, évfolyamfelelős tanárai, a tanszék oktatói gyültek össze december 17-én a tanszéken, hogy megéljék az adventi közösséget. 

2015.12.17.

Vallásomat el nem hagynám

Vallásomat el nem hagynám

Kéziratos konfirmációs káték a 20. századi Királyhágómellékről.

Sárközi Lajos, Eszenyeiné Széle Mária, Horváth István, Orth Imre kéziratos kátéi. 

Szerkesztette és az előtanulmányt írta: Dr. Pálfi József. Partium Kiadó, Nagyvárad, 2013. ISBN: 978-606-81 56-51-4

2015.12.07.

Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szlovákia, Eperjes, 2015.12.02-03.

Nemzetközi Tudományos Konferencia, Szlovákia, Eperjes, 2015.12.02-03.

Az 1715-ik évi országgyűlés és a sokfelekezetű magyar társadalom a 18. században

2015.11.30.

IX. Egyházkerületi Bibliaismereti Vetélkedő

IX. Egyházkerületi Bibliaismereti Vetélkedő

November 21-én, Magyarkécen került megrendezésre a vetélkedő egyházkerületi szakasza amelyen a Partium Keresztény Egyetemet Ráksi Lajos egyetemi lelkész, kollégiumi igazgató, és drs. Kulcsár Árpád óraadó tanár képviselték. 

2015.11.28.

Országos Neveléstudományi Konferencia 2015

Országos Neveléstudományi Konferencia 2015

2015.11.25.

Tudomány napja a DRHE-n

Tudomány napja a DRHE-n

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem díszdoktor- és doktoravatással, valamint tudományos ülésszak megrendezésével kapcsolódott a Magyar Tudomány Ünnepe 2015. rendezvénysorozathoz.

A rendezvényen a Teológiai Tudományok Tanszéket Drs. Kulcsár Árpád óraadó tanár, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem doktorandusza képviselte. 

2015.11.18.

Fejedelmi Nap a Lorántffyban

Fejedelmi Nap a Lorántffyban

Hagyomány, hogy a gimnáziumban Erdély fejedelmeiről megemlékeznek minden esztendőben. Az idei ünnepi alkalmon a Teológiai Tudományok Tanszéket Dr. Pálfi József egyetemi docens, Nagyvárad-Réti lelkipásztor képviselte, a Nagyváradi Bibliáról tartott előadásával. 

2015.11.18.

Teológiatörténeti Műhelykonferencia 2.

Teológiatörténeti Műhelykonferencia 2.

Szeretettel hívjuk a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen megrendezésre kerülő műhelykonferenciára, amelyre 2015. november 20-án, pénteken kerül sor. A szimpózium az egyetem Dogmatika Tanszéke, Egyháztörténeti Tanszéke, valamint a Hatvani István Teológiai Kutatóintézet és a Közép-Európai Reformáció és Protestantizmus Történeti Kutatóintézet közös rendezvénye.

Társszervező: Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad;  Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete, Nagyvárad;  a MRE DC vallástudományi szekciója.

2015.11.12.

A vallási, az egyházi és a lelkészi identitás  aktuális kérdései.

A vallási, az egyházi és a lelkészi identitás aktuális kérdései.

Nemzetközi tudományos konferencia  Királyhelmec – 2015. november 19-20.

2015.11.11.

Debreceni Egyháztörténeti Konferencia

Debreceni Egyháztörténeti Konferencia

Egyházak és egyházpolitika Magyarországon és Erdélyben a 18-19. században - a Carolina Resolutiótól az 1848. évi XX. törvénycikkig. 

2015.10.30.

Koreai-magyar teológiai kapcsolatok Debrecenben

Koreai-magyar teológiai kapcsolatok Debrecenben

Koreai református teológusok tettek látogatást a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen 2015. október 21 és 24 között a "Hun-Han" teológiai fórum keretében. A Debreceni Református Kollégiumban megtartott angol nyelvű műhelykonferencián hat távol-keleti és 14 Kárpát-medencében dolgozó teológus vett részt köztük Dr. Jooseop Keum az Egyházak Világtanácsa Missziói és Evangélizációs osztályának igazgatója. A találkozót Prof. Dr. Bölcskei Gusztáv, az egyetem rektora és Dr. Kovács Ábrahám – aki korábban egy fél évet tanított is Koreában – szervezte.

A Teológiai TudományokTanszéket Dr. Kovács Ábrahám képviselte a konferencián, aki egyben a konferencia szervezője és előadója is volt, valamint Drs. Kulcsár Árpád óraadó tanár. 

2015.10.26.

Kálvini vonások a magyarok lelki arcán

Kálvini vonások a magyarok lelki arcán

A 2014 november 20-22. között, a Teológia Tanszék által szervezett nemzetközi teológiai konferencia előadásainak gyüjteménye. 

2015.10.15.

Párbeszéd az idősgondozásról

Párbeszéd az idősgondozásról

Tudományos-szakmai konferencia

Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad, 2015. október 1-2.

2015.09.27.

Lelkésztovábbképző

Lelkésztovábbképző

2015. szeptember 16-18 között zajlott a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Lelkésztovábbképző tanfolyama a Partiumi Keresztény Egyetemen. 

2015.09.21.

Vallástudományi szimpózium

Vallástudományi szimpózium

A Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) Sulyok István Teológiai Tudományok Intézete (SITTI), az Ady Endre Emlékmúzeum és a Magyar Vallástudományi Társaság szervezésében vallástudományi szimpóziumra került sor szeptember 17-én a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központban.

2015.09.18.

A Genfi Egyház Kátéja

A Genfi Egyház Kátéja

A "Kálvini vonások a magyarok lelki arcán" a Partiumi Keresztény Egyetemen 2014. november 20-22. megrendezett nemzetközi teológiai konferencia hozadékaként jelent meg a Partium kiadó színvonalas gondozásában A Genfi Egyház Kátéja (Misztótfalusi Kis Miklós 1965-ös kátéjának hasonmás kiadása, Czeglédi Sándor fordításának párhuzamos közlésével, valamint Ősz Sándor Előd kísérő tanulmányának publikálásával: Adatok a Genfi Káté 1965-ben kiadott magyar fordításához. Szerkesztette: Dr. Hemán M. János egyháztörténész-tanár és Szomor Attila lelkipásztor. 

2015.09.17.

New Trends and Recurring Issues in the Study of Religion

New Trends and Recurring Issues in the Study of Religion

Book edited by Ábrahám Kovács and James L. Cox. L'Harmattan Publishing House, Budapest, 2014. 

2014.11.28.

"Kálvini vonások a magyarok lelki arcán" konferencia

"Kálvini vonások a magyarok lelki arcán" konferencia

"Kálvini vonások a magyarok lelki arcán" konferencia

2014.11.17.